668 بازدید
کد: 145400
14 بهمن 1396 - 11:05
اگر یکی از دندان های شیری فرزندتان افتاده است سعی کنید آن را پیدا کنید تا مطمئن شوید که داخل ریه یا شکم او نرود.
اگر یکی از دندان های شیری فرزندتان افتاده است سعی کنید آن را پیدا کنید تا مطمئن شوید که داخل ریه یا شکم او نرود. دندان شیری را نمی توان مجدد سر جای آن کاشت اما اگر دندان دائمی کنده شود در صورتی که مدت زیادی از حادثه نگذشته باشد دندانپزشک می تواند آن را مجددا در داخل لثه بکارد.
سعی نکنید دندان را تمیز کنید زیرا این کار ممکن است به مغز دندان (بافت عصبی) لطمه بزند. دندان را داخل یک لیوان شیر قرار دهید و آن را همراه با کودک نزد دندانپزشک ببرید.
اگر یک تکه از تاج دندان شکسته است آن را نزد دندانپزشک ببرید زیرا ممکن است بتواند آن را سر جایش بچسباند.
اگر لثه در محل خالی دندان خونریزی دارد یک تکه گاز به صورت عرضی روی آن قرار دهید و به بگویید کودک محکم با دندان هایش روی آن فشار بیاورد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: