1077 بازدید
کد: 145402
14 بهمن 1396 - 11:05
کودکان بین 18 ماهگی تا دو سالگی خواه یک زبان یا دو زبان، تا پنجاه کلمه می آموزند.
کودکان بین 18 ماهگی تا دو سالگی خواه یک زبان یا دو زبان، تا پنجاه کلمه می آموزند. اگر کودکی فارسی و ترکی یا فارسی و انگلیسی را با هم می آموزد در جمع پنجاه کلمه از هر دو زبان را ادا می کند نه صد کلمه.
اگر شما در خانه همیشه فارسی صحبت می کنید و در مدرسه و شهر محل سکونت تان انگلیسی صحبت می شود بهتر است فقط با زبان اولیه یعنی فارسی در خانه با کودک گفتگو شود. اگر به عنوان مثال پدر زبان اولیه اش فارسی و مادر انگلیسی است پدر باید همیشه با کودک فارسی صحبت کند و مادر فقط با زبان انگلیسی با او مکالمه نماید. این روش باید تداوم داشته باشد و نباید در آن تغییری ایجاد کنید بدین معنا که مادر گاهی انگلیسی و گاهی فارسی صحبت کند. تداوم، پشتکار و تشویق در آموزش زبان دوم نه تنها اثر نامطلوبی در یادگیری زبان مادری ندارد بلکه در فراگیری بهتر هر دو زبان موثر است. این نظریه که آموزش دو زبان هم زمان ممکن است باعث تأخیر در یادگیری زبان اولیه و یا دیر زبان باز کردن داشته باشد هنوز ثابت نشده است.
باید توجه داشت که دو زبان صحبت کردن نه موجب تاخیر و نه مسئول عدم پیشرفت تکلم است. این نکته حتی در کودکان عقب افتاده نیز صادق است. اگر فرزند شما در سنین بالاتر به علت فشار دوستان و خجالت کشیدن از صحبت کردن به زبان مادری گریزان است باید برایش توضیح دهید که این یک مرحله گذرا است و در سنین بالاتر دانستن دو یا چند زبان سرمایه با ارزشی است. همگام با یادگیری گفتار با دو زبان، آموزش و فراگیری در خواندن و نوشتن به دو یا چند زبان در مدارس ویژه امکان پذیر و نتایج درخشانی در بر دارد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: