نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
تفاوت بچه‌های الان و قدیم «خیلی زیاد» است، چون:
والدین نوع تربیت قدیمی را کنار گذاشته‌اند، ضربه خورده‌اند.
ظهور تکنولوژی‌های جدید بچه‌ها را تربیت ناپذیر کرده است.
والدین الگوهای مناسبی برای فرزندانشان نیستند.