نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
درباره مراجعه به روانشناس این‌طوری فکر می‌کنم:
هر وقت کودکم از خود مشکلاتی بروز داد، مراجعه می‌کنم
فکر می‌کنم باید به صورت دوره‌ای مثل پزشک اطفال او را نزد روانشناس ببرم