نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
در تربیت فرزند:
همسرم کمک که نمی کند هیچ؛ کار خرابی هم می‌کند
من و همسرم مکمل هم هستیم و راضی‌ام