نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
آیا ناآگاهی والدین در آموزش‌های لازم به کودکان باعث رخداد کودک‌آزاری می‌شود؟
اصلا به والدین مربوط نیست
والدین مقصر هستند و آگاهی‌بخشی به کودک مهم است