نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
اگر نی‌نی‌بان «فروشگاه‌آنلاین» داشته باشد:
از آن خرید می‌کنم
اگر تخفیف‌های خیلی خوب داشته باشد خرید می‌کنم
خرید از آن اولویتی برایم ندارد