نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آغوش
اختصاصى در آغوش گرفتن وضعیت دادن تغذیه مراقبت از محل...
کد: ۱۷۶۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


در آغوش می گیرند جیغ می زنند و می خندند...
کد: ۱۷۶۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


خواهد که شکل دیگری او را در آغوش بکشیدگاهی اوقات... سینه و یا از روی شکم در آغوش بکشید سرش...
کد: ۱۷۶۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


رابطه تان اهمیت بدهید به هم متعهد باشید در آغوش...
کد: ۱۷۶۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


هستید همسرتان را در آغوش بگیرید و شب خوبی داشته...
کد: ۱۷۶۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


اجتناب از مصرف مواد قندی در آغوش گرفتن نوزاد دادن... در آغوش بگیرید کودکی که اسهال دارد را باید از... آغوش بگیرید و او را ببوسید آیا می توانم به...
کد: ۱۷۶۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


در آغوش گرفتن نوزادتان می باشد حتی اگر همه چیز...
کد: ۱۷۶۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


طرف او بروید و با غذا دادن و در آغوش...
کد: ۱۷۶۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰


فردی که اغلب او را تغذیه می کند در آغوش...
کد: ۱۷۶۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰


او را در آغوش بگیرید و نوازش کنید دست و...
کد: ۱۷۶۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰


در آغوش فرزند خود قرار دهید و یا موزیک آرامش...
کد: ۱۷۶۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


آغوش باز بپذیرید و فقط کارهایی را که قبلاً برای...
کد: ۱۷۶۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


می توانید همسرتان را در آغوش بگیرید و ببوسید و...
کد: ۱۷۶۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


کودک را در آغوش بگیرید با او بخندید تکانش دهید...
کد: ۱۷۶۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


آغوش بگیرید و ببوسید بازرسی قبل از خواب انجام دهیداگر...
کد: ۱۷۶۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


لبخند اجتماعی و حالت انتظار برای در آغوش گرفته شدن...
کد: ۱۷۶۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


که می خواهید او را در آغوش بگیرید شما را... های شما توجه می کند او را در آغوش بگیرید...
کد: ۱۷۶۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


را لخت در آغوش بگیرد و با پتویی خود و...
کد: ۱۷۶۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


کنید به طور مثال بوسیدن در آغوش کشیدن نوازش کردن...
کد: ۱۷۶۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶


می شود مادران نیاز دارند که وضعیت صحیح در آغوش...
کد: ۱۷۶۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵