نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آغوش
را در آغوش میگیریم شروع به قهقهه زدن میکند و...
کد: ۱۴۸۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵


و فرزندشان را به آغوش بگیرند اگر اهل سنندج هستید...
کد: ۱۴۸۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


ها و در آغوش فرد غریبه نرفتن را به او...
کد: ۱۴۷۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


در آغوش بگیرند و به خانه بروند اگراهل بندر عباس...
کد: ۱۴۷۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


او را در آغوش خود بگیرید اگر نوزاد علاوه بر...
کد: ۱۴۷۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


در آغوش مادر و در حالت تکان دادن توسط مادر...
کد: ۱۴۷۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


کند بهانه می گیرد آغوش من و پدرش را طلب...
کد: ۱۴۷۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


ورود به یک جمع گریه می کند بااینکه در آغوش...
کد: ۱۴۷۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


دل درد دارد منتها با در آغوش کشیدن و شنیدن...
کد: ۱۴۷۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


بگیرید در آغوش گرفتن نوزاد تماس چشمی مکرر نوازش کردن...
کد: ۱۴۶۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹


پنج بشمارید او را تحسین کنید در آغوش بگیرید و... بزنید او را در آغوش بکشید و اجازه دهید که...
کد: ۱۴۶۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۷


ای نیست و وقتی که بچه را در آغوش بگیرید...
کد: ۱۴۶۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶


هستید بدن باردار شما زیباست خود جدیدتان را در آغوش...
کد: ۱۴۶۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶


آن را در آغوش بگیرد 3 بازی لگد زدن اسباب...
کد: ۱۴۶۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


آغوش یک نفر به فردی دیگر عوض کردن بی دلیل...
کد: ۱۴۶۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


می گذرانند و گاهی برخی از آنان را در آغوش... و محبت نکرده و آنان را در آغوش نگرفته است... استقبال کرد آغوش خود را گشود و هر دو را...
کد: ۱۴۶۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


مادرانی که کودک خود را در آغوش گرفته اند رو...
کد: ۱۴۶۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


ناشی از در آغوش گرفته شدن در طول روز است... نوزادانی که در طول روز زیاد در آغوش گرفته می... مشکل می توان از در آغوش گرفتن های غیر ضروری... در آغوش گرفتن نوزاد ضرورت دارد مثلاً هنگامی که گریه...
کد: ۱۴۶۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


می شود - بغل کردن و در آغوش کشیدن نوزاد...
کد: ۱۴۶۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


آغوش ساده یا توجه بیشتر حل نمی شود اگر کودک...
کد: ۱۴۶۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰