نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آغوش
را از شما برمی گرداند یا در آغوش شما لگد...
کد: ۱۹۳۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


آغوش بگیرید حواس نوزاد در پنج ماهگی چشاییدلیل خوبی وجود... آغوشتان بالا و پایین یا به چپ و راست تاب...
کد: ۱۹۳۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


غذاهای جدید در آغوش شما رابطه ی عاطفی شما را...
کد: ۱۹۳۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


با در آغوش کشیدنش به او کمک کنید تا حس...
کد: ۱۹۳۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


دوست دارد لمس شود و توسط مادر در آغوش کشیده...
و توسط مادر در آغوش کشیده شود و شروع به... به آغوش شخص دیگری جز شما و پدرش جیغ و... به آغوش بقیه گریه می کند او را از آغوش... ایستاده کودک را در آغوش خود نگاه دارید سپس با...
کد: ۱۹۳۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


برای همدردی او را در آغوش بگیرید ...
کد: ۱۹۳۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


در آغوش گرفته مشکلات عمل کردش را برایش شرح دهید...
کد: ۱۹۳۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


شود - وقتی کتاب می خوانید نوزاد را در آغوش...
کد: ۱۹۳۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


برایش کتاب بخوانید او را در آغوش بگیرید و با...
کد: ۱۹۳۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


کمتری نیاز دارنداگر فرزندتان در آغوش شما می خوابد لباس...
کد: ۱۹۳۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


پوست نگه داشتن نوزاد در آغوش گرم شما وقتی که... می توانید گاهی او را در آغوش بگیرید و در...
کد: ۱۹۳۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


یا او را در آغوش خود نگه دارید چه زمانی...
کد: ۱۹۳۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


در آغوش گرفتن و راه رفتن با نوزاد به او... آغوش بگیرد می تواند برایش آرامش بخش باشد اگر هم...
کد: ۱۹۳۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


ماه های اولیه زندگی خود را در آغوش مادرشان طی...
کد: ۱۹۳۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


لبخند نوازش و در آغوش کشیدن از ساده ترین و...
کد: ۱۹۳۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


زندگی شما را تغییر دهد 12 آغوش هدف هر روزبه... گفته روانشناسان ما روزانه به چهار آغوش برای بقا نیاز... داریم ما همچنین برای حمایت هشت آغوش و برای رشد... 12 آغوش در روز نیاز داریم اولین کار صبح و...
کد: ۱۹۳۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


کنید و او را در آغوش بگیریده فراموش نکنید کودکان...
کد: ۱۹۳۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


بعدیه و نوزاد را در آغوش بگیرید و با گرمی...
کد: ۱۹۳۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


را در آغوش بگیرند تا بخوابد ممکن است این را... دارند اگر یاد بگیرند که فقط موقعی که در آغوش... او رسانده در آغوش گرفته و آرامش کنید و به...
کد: ۱۹۳۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


باید گاه در آغوش گرفت و بعد از آرامش هاله...
کد: ۱۹۳۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵