نی نی بان

برچسب ها
برچسب: احساسات
ای دارند بلکه تفکرات و احساساتشان نیز یکسان و مشترک... داده احساسات نفر مقابل را درک کنند بین مغزهای جدای...
کد: ۱۸۸۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


و داد و فریاد احساسات خودشان را بروز می دهند... تواند به کودک شما در مدیریت احساساتی که به پرخاشگری... چگونه آن احساسات را در آینده کنترل نماید حل مشکلِ...
کد: ۱۸۸۲۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


احساسات مردها هم جریحه دار نمی گردد ۳ گاهی اوقات...
کد: ۱۸۸۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


شناختی احساسات و عواطفشان یاد می گیرند کودکان در محیط...
کد: ۱۸۸۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


احساساتی که تجربه کرده و بیان نموده و ارتباطی که... احساسات خویش را به راحتی بیان کند مزیت برخورداری از... میتواند احساسات ناخوشایند خود را به جای عمل با زبان... زبان به نزدیکی احساسات پیوند دهنده ی شما و کودکتان...
کد: ۱۸۸۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


می کند و نیمه ی دیگر حرکات احساسات و حواس...
کد: ۱۸۸۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


بزرگسال هستید پس بر عهدۀ شماست که احساسات خود را...
کد: ۱۸۸۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


دیگران به کمک شناخت عواطف و احساسات انسان ها آغاز... های کودک احساسات کودک را در برابر انتظارات شان بابت...
کد: ۱۸۸۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


شوک احساس بی حسی و حتی عصبانیت احساسات رایج در...
احساسات رایج در اولین روزهای تشخیص بارداری دوقلو است اما... می شوند 7- احساسات درونی در حالی که موارد دیگر... او توجه کنید و در مورد این احساسات با پزشک...
کد: ۱۸۸۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


کد: ۱۸۸۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


یاد می دهید که چگونه احساسات خود را کنترل کنند... شما یک روش برای بروز احساسات آنها می شود دادن...
کد: ۱۸۸۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


احتمالا او احساسات مشابهی را در مدرسه و جاهای دیگر...
احترامی شده باشد احتمالا او احساسات مشابهی را در مدرسه...
کد: ۱۸۸۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


می تواند احساسات خود را به شما ابراز کند آن... کند بنابراین احساسات او را درک کنید زیاد عجله نکنید...
کد: ۱۸۸۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


اگر دارای احساسات متضاد و در هم نسبت به ترک...
کد: ۱۸۸۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


در کاهش آن داشته باشید احساسات گوناگون و خستگیبیایید صادق... یا نگرانی وجود دارد اما اگر این احساسات جدیتر و...
کد: ۱۸۸۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


و با شناخت عواطف و احساسات خود و کودک اجازه...
کد: ۱۸۸۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


احساسات خوشایند یا ناخوشایند امیدها و آرزوهایش را با نزدیکانشان...
کد: ۱۸۸۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


بغل کرده یا ببوسد اگر نگران این هستید که احساسات...
کد: ۱۸۸۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


کد: ۱۸۸۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


را نشان دهد احساسات زن در هفته سی ام بارداریتا...
کد: ۱۸۸۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷