نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استراحت
کند پس از آن مو به چرخه استراحت به نام...
کد: ۱۸۰۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


به استراحت تا حد نیاز و افزایش تدریجی فعالیت- مادران...
کد: ۱۸۰۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


درد که تجویز شده تسکین می یابد شما باید استراحت...
کد: ۱۸۰۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


تواند با این کار فرصت استراحت و کسب انرژی مجدد...
کد: ۱۸۰۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


شب را سبک و راحت استراحت کنید خوردن لبنیات شیر...
کد: ۱۸۰۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


داده و استراحت کنید و نزدیکی نداشته باشید می توانید...
کد: ۱۸۰۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


اندازه ی کافی استراحت کند و از مصرف مواد غذایی... ی شماست که از او مراقبت کنید -استراحت در اغلب... موارد دل درد کودکان با استراحت بهبود پیدا می کند... استراحت در منزل مصرف مایعات و رعایت تغذیه ساده باشد...
کد: ۱۸۰۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


جنین زود است توصیه می شود استراحت بیشتری داشته باشید...
کد: ۱۸۰۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


ولی به طور کلی درمان عبارت است از استراحت نوشیدن...
کد: ۱۷۹۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


خسته می شوید تا حد ممکن استراحت کنید خواب کامل...
کد: ۱۷۹۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


نیاز به استراحت مطلق دارم چه کاری باید انجام بدم... که این اتفاق مجددا تکرار نشه منظور از استراحت مطلق... به سقط سقط خواهند شد تجویز پروژسترون و استراحت می... تواند احتمال سقط را کمی کاهش دهد منظور از استراحت...
کد: ۱۷۹۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


این وضعیت مادر بایستی استراحت کند و از انجام کارهایی...
کد: ۱۷۹۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


مقدار کافی استراحت کرده و خواب کافی داشته باشد خواب... و استراحت قوای از دست رفته مادر در دوران بارداری...
کد: ۱۷۹۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹


استراحت نماید و این منوط بانست که تب داشته باشد...
کد: ۱۷۹۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹


کارهای دیگر برسید - استراحت برای مدت ۱۰ دقیقه کامل... به استراحت مطلق بپردازید چشم های خود را ببندید و...
کد: ۱۷۹۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹


شروع کنید -از کودک بخواهید استراحت کند -همچنین برای بند...
کد: ۱۷۹۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹


داده شود در فواصل کوتاهی استراحت کنند یا به فعالیت...
کد: ۱۷۹۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸


ها دستور استراحت داده است بنابراین بهتر است قبل از...
کد: ۱۷۹۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸


است فرصت کافی برای استراحت خودش نداشته باشد روش همزمان...
کد: ۱۷۹۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸


کنید ۳- استراحت و خواب کافیمحرومیت از خواب و استراحت...
کد: ۱۷۹۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷