نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استقلال
کد: ۱۸۶۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


به درجه فردیت و استقلال است از این دوران شروع...
کد: ۱۸۶۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


امر و نهی کردن مکرر و جلوگیری از استقلال کودکان... کار را انجام می دهند استقلال و در نتیجه اعتمادبه... آنها استقلال دهیم که با توان محدود خود کارهای خود...
کد: ۱۸۶۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


با فرزندان و تشویق آنها به استقلال – این رفتار...
کد: ۱۸۶۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲


استقلال طلبی کودک در حال رشد تداخل دارد و حس...
کد: ۱۸۶۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


یکی از گام ها اولیه استقلال و رشد اجتماعی در... حس استقلال و خودکفایی به او می دهد بلکه به... وعده غذایی خود استقلال داشته باشند کنترل بهتری روی گرسنگی... تا ۱۲ ماهگی باید آماده مشاهده نشانه های استقلال در...
کد: ۱۸۶۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


احساس نیاز کودکتان به استقلال و جداشدن از شما ممکن...
کد: ۱۸۶۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷


تک فرزندان فرآیند استقلال سالم را در آنها تکمیل کنند...
کد: ۱۸۶۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷


فردیت و استقلال هر کودکی زیر ۱۴ تا ۱۵ سالگی...
کد: ۱۸۶۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


دهید کودکان زیر هفت سال دوست دارند احساس استقلال داشته...
کد: ۱۸۶۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


خانم ها حس آزادگی و حس استقلال بیشتری پیدا کنند اگر...
کد: ۱۸۶۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


شود از لحاظ جنسی و احساسی به استقلال برسند و...
کد: ۱۸۶۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


عمل ترتیب دهید که روند استقلال و مسئولیت پذیری را...
کد: ۱۸۶۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


نیاز به استقلال دارد و یکی از این وجوه استقلال... استقلال مالی است هر انسانی در زندگی خود نیاز به...
کد: ۱۸۵۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰


احساس استقلال می دهد در ابتدا بچه ها ممکن است...
کد: ۱۸۵۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰


در فرزند پروری بسیار اهمیت دارد -همان عملکردی که استقلال... استقلال کودک را تقویت کنید اعمال محدودیت ها به کودک... داشتن استقلال نیز در ایجاد حس خود مختاری کمک کننده... می گوید این امری طبیعی است که کودکان برای استقلال...
کد: ۱۸۵۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰


بدهید نکته 2 برای حفظ استقلال کودک نوپا غذا را...
کد: ۱۸۵۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


حق استقلال و انتخاب افراد است و وقتی افراد در... استقلال و انتخاب افراد است و وقتی افراد در آن... بین فرزندانمان نگذاریم حق استقلال همه فرزندان باید به طور...
کد: ۱۸۵۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


جنسی ,رشد استقلال ,اعتراض به نظم و گرایش به همسالان...
کد: ۱۸۵۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


بخورد زیرا از این کار احساس استقلال می کند پس...
کد: ۱۸۵۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵