نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استقلال
کودک با استقلال بیشتر سعی می کند خودش به تنهایی...
کد: ۱۴۸۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴


با استقلال بیشتر سعی می کند خودش به تنهایی بایستد...
کد: ۱۴۷۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳


استقلال بیشتر سعی می کند خودش به تنهایی بایستد عجله...
کد: ۱۴۷۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹


است که رفتار پدر و مادر تغییر یابد کودک استقلال...
کد: ۱۴۶۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴


ریشه در استقلال طلبی دارد در این موارد هدف کودک...
کد: ۱۴۶۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


کنجکاوی و نیز تلاش برای استقلال و خود مختاری خود...
کد: ۱۴۶۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


برای نمونه نیاز به استقلال و توانمندی صمیمیت ارزش و...
کد: ۱۴۶۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


کند و استقلال مالی دارد وابستگی اش به همسرش تاحدی... را تهیه کند هرچند احساس استقلال مالی او را خوشحال... ها باید مراقب باشند تا این استقلال مالی به جای...
کد: ۱۴۶۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


برای کنترل خویش و استقلال رفتار متکی باشد اعتماد به...
کد: ۱۴۶۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴


۲- بلوغ و استقلال نیاز مسلم اقدام به ازدواج است...
کد: ۱۴۶۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


اول معمولاً از قدرت استقلال مسئولیت پذیری و ریسک پذیری...
کد: ۱۴۵۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


فقدان استقلال شخصی به دنبال دارد بابایی با بیان اینکه...
کد: ۱۴۵۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۲


اسباب بازی باعث ارتقای حس استقلال کودک می شود در...
کد: ۱۴۵۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸


طبیعی است که بعد از ازدواج استقلال زوج ها کم...
کد: ۱۴۵۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۷


نفس و استقلال در کودک می شود گفت همچنین فرزند...
کد: ۱۴۵۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


با شعار پیش به سوی استقلال و خود انگیزی معرفی...
کد: ۱۴۵۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


بازی ندارد و به استقلال فکری رسیده است در این...
کد: ۱۴۵۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


رشد نوزاد و استقلال طلبی او باعث می شود در...
کد: ۱۴۵۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


تمایل افراد به برگرداندن حس فردیت واستقلالی است که درچهارچوب... همسرتان بچسبید و تمام استقلال تان را از دست بدهید...
کد: ۱۴۵۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۰


استقلال خود را نشان دهد و می خواهد که خودش...
کد: ۱۴۵۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۸