نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استقلال
7 مهناز عالی زنان و زایمان خیابان استقلال - کوی... استقلال- مجتمع پزشکی استقلال- طبقه همکف 32453031 15 ساراناز طبیب... زایمان خیابان استقلال-ساختمان بوعلی 32474387 21 فاطمه میرزایی زنان و...
کد: ۱۵۰۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵


انجمن متخصصین زنان و مامایی کرمان است آدرس خیابان استقلال-ساختمان...
کد: ۱۵۰۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴


فعالیت می کند آدرس خیابان استقلال- مجتمع پزشکی استقلال- طبقه...
کد: ۱۵۰۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴


آدرس خیابان استقلال - کوی سعید - پلاک ۱۱تلفن 32447443اگر...
کد: ۱۵۰۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴


دهید فرزندتان حس استقلال طلبی بیشتری می کند و میزان...
کد: ۱۵۰۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


کوثر- مرکز آموزشی درمانی شفا321157803سیدالشهدادولتیخیابان استقلال- نبش استقلال325262804الزهرادولتیخیابان کارگر -...
کد: ۱۴۹۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲


شود آدرس خیابان استقلال- نبش استقلال 14تلفن 32526280اگر در بیمارستان...
کد: ۱۴۹۸۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱


کودک با استقلال بیشتر سعی می کند خودش به تنهایی...
کد: ۱۴۸۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴


با استقلال بیشتر سعی می کند خودش به تنهایی بایستد...
کد: ۱۴۷۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳


استقلال بیشتر سعی می کند خودش به تنهایی بایستد عجله...
کد: ۱۴۷۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹


است که رفتار پدر و مادر تغییر یابد کودک استقلال...
کد: ۱۴۶۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴


ریشه در استقلال طلبی دارد در این موارد هدف کودک...
کد: ۱۴۶۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


کنجکاوی و نیز تلاش برای استقلال و خود مختاری خود...
کد: ۱۴۶۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


برای نمونه نیاز به استقلال و توانمندی صمیمیت ارزش و...
کد: ۱۴۶۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


کند و استقلال مالی دارد وابستگی اش به همسرش تاحدی... را تهیه کند هرچند احساس استقلال مالی او را خوشحال... ها باید مراقب باشند تا این استقلال مالی به جای...
کد: ۱۴۶۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


برای کنترل خویش و استقلال رفتار متکی باشد اعتماد به...
کد: ۱۴۶۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴


۲- بلوغ و استقلال نیاز مسلم اقدام به ازدواج است...
کد: ۱۴۶۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


اول معمولاً از قدرت استقلال مسئولیت پذیری و ریسک پذیری...
کد: ۱۴۵۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


فقدان استقلال شخصی به دنبال دارد بابایی با بیان اینکه...
کد: ۱۴۵۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۲


اسباب بازی باعث ارتقای حس استقلال کودک می شود در...
کد: ۱۴۵۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸