نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استقلال
لجبازی پرخاشگری و احساس استقلال و اقتدار طلبی نوجوان زیاد... کشد نگران نشوید به دلیل حس کنجکاوی و استقلال طلبی... مشکلات تحصیلی خود را رفع نمایند ۱۲- چون حس استقلال...
کد: ۱۹۱۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


می خواهد استقلال تازه ای پیدا کند اما آنها همچنین...
کد: ۱۹۱۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


کمک کنند که چنین کنند 7- استقلال و آزادیمرحلۀ هفتم... که حدود هجده سالگی اتفاق می افتد مرحلۀ استقلال و... سالگی وقتی که به استقلال می رسیم معنایش این است... سالگی به استقلال رسیده و بر روی پاهای خودش ایستاده...
کد: ۱۹۱۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸


و منطق و استقلال شخصیتی در وجودشان به رشد نرسیده...
کد: ۱۹۱۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸


است و به تدریج کودک با استقلال بیشتر سعی می...
کد: ۱۹۱۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


کند و برای تحول استقلال از نه نمی خوام مال... به ایجاد استقلال و انتخاب های شخصی اش تا حد...
کد: ۱۹۰۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


رشد و استقلال کودک برای آمادگی برای تنها ماندن در...
کد: ۱۹۰۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


و ابراز وجود خودشان و گاهی حس استقلال طلبیشان را...
کد: ۱۹۰۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


عمل ترتیب دهید که روند استقلال و مسئولیت پذیری را...
کد: ۱۹۰۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


شوند و استقلال برایشان نکته برجسته ای شود با ملایمت...
کد: ۱۹۰۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


معمولا از شکل کنجکاوی بسوی حس مالکیت و استقلال طلبی... ها مالکیت بر اشیاء استقلال طلبی و دشمنی و مخالفت... بین نمایند لجبازی و استقلال طلبی در کودکان کودکان استقلال... استقلال بیشتر کودک نوپا رفتارهایی را انجام میدهد - ناسازگاری...
کد: ۱۹۰۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


پروسه ای طاقت فرسا است ولی نتیجه اش استقلال کودک... از شما استقلال بیشتری می خواهد - از شما تقلید...
کد: ۱۹۰۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


ندادن استقلال به کودک نیست به کودک باید آزادی داد...
کد: ۱۹۰۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰


نشانه ای از بهبود استقلال و خود مختاری در کودک...
کد: ۱۹۰۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰


فعالیت و استقلال کودک را محدود می کنند یا برعکس...
کد: ۱۹۰۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


دارند فعالیت و استقلال کودک را محدود می کنند یا...
کد: ۱۹۰۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


و دائم دم از استقلال فکری میزنند دسته اول که...
کد: ۱۹۰۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


را درک نمی کنند یا تلاش کند که حق استقلال...
کد: ۱۹۰۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


مثبت بروز می کنند در او توسعه می یابند استقلال... کند در نتیجه احساس استقلال و اعتماد به نفس پیدا...
کد: ۱۹۰۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


این دوران در مورد آزادی عمل استقلال و ارتباط با...
کد: ۱۸۹۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳