نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استقلال
می دهیم که به استقلال فرزندمان کمک کند اگر پاسخ... های مختلف اساس استقلال خود را پایه ریزی خواهد کرد... رسیدن به استقلال فردی تنها از طریق پذیرش تدریجی مسئولیت...
کد: ۱۸۰۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


شیفته مهربانی ازخودگذشتگی یا استقلال و توانمندی مادرتان هستید و...
کد: ۱۸۰۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


به فرزندانمان می فهماند که استقلال آن ها نه تنها...
کد: ۱۸۰۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


اجتماعی استقلال و عزت نفس آشنا شدن با شغل های...
کد: ۱۸۰۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


شروع حس استقلال از این سن میباشد و اینکار را... شما پاسخ دهد - به حس استقلال طلبی او احترام...
کد: ۱۷۹۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


و استقلال و مسئولیت بیشتری می خواهند آموزش کنار آمدن... در واقع مرز بین استقلال و آزادی را به او...
کد: ۱۷۹۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


و استقلال مالی می داند و می گوید مانعی برای... انجام دهیم تا فرد دوباره به استقلال برسد اما اگر... در قانون ذکر نشده است و تنها شرط لازم استقلال...
کد: ۱۷۹۸۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


آنهاست در چندین دهه قبل ما شاهد استقلال و تحصیل...
کد: ۱۷۹۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


وعده های سالم نه تنها باعث استقلال او می شود...
کد: ۱۷۹۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


7 سالگی به دلیل زمینه ی استقلالی که دارند حال...
کد: ۱۷۹۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


به استقلال و جدا شدن از شما با ابراز عملی...
کد: ۱۷۹۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


وریا غفوری هافبک استقلالی ها زمان زیادی با فرزندانش می...
اینکه او هافبک بی نظیر استقلالی هاست انگار با پدر...
کد: ۱۷۹۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


تثبیت استقلال خود می پندارند لذا هر روز این نوع...
کد: ۱۷۹۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱


صفحه اینستاگرام آقای گل استقلالی ها بیش از دویست و...
کد: ۱۷۹۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱


طفل در عین حال هم استقلال بیشتری بدست می آورد... مینماید سعی میکند استقلال بیشتری برای خود بدست آورد و... که گاهی انگیز استقلال طلبی در او بحد اعلی میرسد... در این مرحله طفل بپایه گذاری استقلال خود مشغول است...
کد: ۱۷۹۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


را برای یافتن هویت و استقلال آن ها تنگ تر...
کد: ۱۷۹۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


آن سرعت بخشید 6 عدم استقلال رأی در دوران کودکی... فرزند در اختیار والدین است و هنوز استقلال رأی و... است اما در بزرگسالی با به وجود آمدن استقلال رأی...
کد: ۱۷۹۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


بیایند حق مرا بگیرند باید استقلال کودک حفظ شود و...
کد: ۱۷۹۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


تلاش برای رسیدن به مرحله استقلال که تکلیف دوران نوجوانی...
کد: ۱۷۹۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


کد: ۱۷۹۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹