نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اقوام
کودکان برسانید -در بسیاری از اقوام و فرهنگ ها والدین...
کد: ۱۵۵۷۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


خواهید کرد این روشی سنتی است که در بعضی اقوام...
کد: ۱۵۵۶۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


از دوستان همسایگان اقوام یا همکاران خود بپرسید که آیا...
کد: ۱۵۵۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


ها بیشتر از اقوام دیگر مشاهده می شود خصوصیات بدنی...
کد: ۱۵۵۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


و اطرافیان مانند دبیران و اقوام که بیشتر با کودک...
کد: ۱۵۴۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


به بغل کردن و بوسیدنِ اقوام و یا دوستان نکنید...
کد: ۱۵۴۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


یکی از اقوام ازدواج کردمپدر یکی از این بیماران که... توصیه های بزرگان خانواده با همسرم که یکی از اقوام...
کد: ۱۵۴۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


نقش اقوام و اطرافیان هم بسیار مهم است با توجه...
کد: ۱۵۴۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


یکی از اقوام تغییر محل سکونت وجود بیماری زمینه ای...
کد: ۱۵۴۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


او زندگی کند می تواند از دوست یا اقوام و...
کد: ۱۵۴۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


اقوام و دوستان تان با احترام رفتار کنید این رفتار...
کد: ۱۵۳۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۷


شده است چون در اقوام و دوست و آشنا مردانی...
باروری خود بیشتر از قبل شده است چون در اقوام... خارح از بدن منتقل میشوند گاهی در اقوام درجه یک...
کد: ۱۵۳۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


اقوام دوستان همکاران و پر است بارها پیشنهاد پذیرفتن سرپرستی...
کد: ۱۵۳۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


سابقه سرطان پستان در اقوام نزدیک دارید باید ۵ سال...
کد: ۱۵۳۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


داند ولی زن و اقوام او از کسی تقلید می...
کد: ۱۵۳۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


جایز نمی‏ داند ولی زن و اقوام او از کسی...
کد: ۱۵۲۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


و به شوهر شما هم محرم است ولى به اقوام... شوهرتان محرم نیست امّا به اقوام شما محرم است آیت...
کد: ۱۵۱۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


برای دوستان یا اقوام شما انجام تجویز شده الزاما برای...
کد: ۱۵۱۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲


اولم تغییر کرده است از بسیاری از زنان اقوام می...
کد: ۱۵۱۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲


های اقوام هم هست به طوری که پسر برادرشوهرم تا...
کد: ۱۵۱۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹