نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اقوام
سایر فرزندان یا بچه های اقوام مقایسه نکنید - ممکن...
کد: ۱۸۶۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲


هفتۀ اول بعد از تولد نوزاد بسیاری از اقوام و...
کد: ۱۸۶۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


- برای دوستان اقوام و آموزگاران دشوار است که به...
کد: ۱۸۶۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷


داشته باشند زیرا سابقه بروز بیماری سرطان سینه در اقوام...
کد: ۱۸۶۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶


آشنایی کودک با نوزاد دیدن آنها در خانه اقوام و...
کد: ۱۸۶۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


ی اقوام او می باشند برای رسیدن به این اهداف...
کد: ۱۸۶۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


به احتمال زیاد اگر به دوستان یا اقوام خود در...
کد: ۱۸۵۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷


یا شب را در خانه یکی از اقوام یا دوستان...
کد: ۱۸۵۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷


کودک سرشار از شادی هستند در این جشن اقوام و... جشن را برگزار کند بدین ترتیب اقوام مطمئن می شدند...
کد: ۱۸۵۶۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


دیدار از دوستان و اقوام باعث میشود بسیاری از والدین...
کد: ۱۸۵۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


مختلف متفاوت خواهد بود -عوامل ژنتیکی و سابقه خانوادگی اقوام...
کد: ۱۸۵۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۴


مدرسه مهد کودک یا خانۀ اقوام به منزل خودشان می... وقتی والدین از معلم یا مربی مهد کودک یا اقوام...
کد: ۱۸۵۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳


بدهید معمولا پزشکان دوستان و اقوام به کسانی که تازه...
کد: ۱۸۵۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳


مابقی با اقوام زندگی می کنند وی با بیان این...
کد: ۱۸۵۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳


بین اقوام پخش شده بود که سر نوزاد او شبیه...
کد: ۱۸۵۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


اقوامشان باشد اگر چنین شرایطی دارید نگران نباشید احتمال اینکه... از مردم و اقوام مختلف رواج دارد ...
کد: ۱۸۵۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


سال بود و قلیون را در خانه یکی از اقوام...
در خانه یکی از اقوام دیده و به شدت به...
کد: ۱۸۵۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷


این موضوعات با بستگان اقوام و دوستان جداً پرهیز نمایید...
کد: ۱۸۴۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


شده است یکی از اقوام نوزاد که تبخال روی صورتش...
کد: ۱۸۴۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


در امر آموزشی فرزندانمان دخالت کنند اگر شخصی از اقوام...
کد: ۱۸۴۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲