نی نی بان

برچسب ها
برچسب: القا
با دارو القا شود باتوجه به این توضیحات آیا حتما...
کد: ۱۸۱۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


این روش ابتدا تخمک گذاری در زن را القا می...
کد: ۱۸۱۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴


القا زایمان تزریق می شود -فشار خون بالا و دفع...
کد: ۱۸۱۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


القا کردیم که درباره آنچه می خورد حق انتخاب دارد...
کد: ۱۸۰۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


نوزاد به او ممکن است حس حسودی یا تهدید القا...
کد: ۱۸۰۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


القا می شود و جفت و کیسه جنین شروع به...
کد: ۱۸۰۵۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳


مغزی القا می کند در صورت بروز این حالت غشای...
کد: ۱۸۰۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱


آپوپتوز را القا می نماید مقدار مورد نیاز ویتامین d...
کد: ۱۸۰۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


متجاوز و خاطی معمولا به کودک القا می کند که...
کد: ۱۷۹۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


القای درد زایمان به این معناست که قبل از آنکه...
القای درد زایمان به این معناست که قبل از آنکه... خودش شروع شود موجب شروع آن بشویم القا می تواند... به زایمان دارویی یا جنینی باشد القای درد اختیاریاگرچه بعضی... بیفتد برخی از پزشکان با رضایت خاطر به القای درد...
کد: ۱۷۹۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


را القا نمی کند پس افراط در آن می تواند...
کد: ۱۷۹۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


نوع رفتار دیگری که به کودک این حس را القا...
کد: ۱۷۹۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


القا کند کنترل آسیب پس از مقطعی که شما با...
کد: ۱۷۹۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱


که بسیاری از باورهای نادرست را والدین به دوقلوها القا... به هویتی که به آن ها القا شده است دست...
کد: ۱۷۹۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


را به او القا کنید که رفتارهایش گاهی قابل قبول...
کد: ۱۷۹۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


تقریبا همه پدر و مادرها دوست دارند به فرزندانشان القا...
به فرزندانشان القا کنند که توانایی های بسیار زیادى دارند...
کد: ۱۷۹۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


حرف بزنیدفرهنگ عامه به ما القا کرده که صحبت در...
کد: ۱۷۹۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


انجام خواهد شد مدروکسی پروژسترون اغلب برای القا خونریزی و...
کد: ۱۷۹۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


در جامعه این را القا می کنیم که بچه ها... این رفتار چه لزومی دارد چرا القا می کنیم برای...
کد: ۱۷۹۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴


مثبت و توام با دلگرمی را به آنها القا کنید...
کد: ۱۷۸۹۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲