نی نی بان

برچسب ها
برچسب: القا
که به خاطر دروغ گقتنش احساس منفی به او القا...
کد: ۱۵۵۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


سقط القا شده -عمل های ساکشن برای مدیریت هموراژی خونریزی...
کد: ۱۵۵۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


زایمان طبیعی و طریقه القا کردن آن که در این...
زایمان طبیعی و طریقه القا کردن آن که در این... برای القای زایمان بوده است و تاثیرات آن در ایالات... داروهایی که برای القای زایمان استفاده میشود آزاد میشود نکته... برای القای زایمان در زنان استفاده میشوند استفاده از توت...
کد: ۱۵۵۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


جامعه پزشکی به والدین القا می شود که زایمان طبیعی...
کد: ۱۵۵۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


نیز ممکن است از نیاز برای زایمان القا شده با...
کد: ۱۵۴۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


نیز به مادر القا خواهد شد ...
کد: ۱۵۴۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


در میان پارچه به آنان این حس را القا می...
کد: ۱۵۴۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


حس شما این را القا می کند که چنین حالتی...
کد: ۱۵۴۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


القا می کند تخلیه جنسی و حس رضایتی که از...
کد: ۱۵۴۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


ازدواج کرده بودند این رفتار به دختران القا می کرد...
کد: ۱۵۴۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


را القا می کند که تو باید آنکه من می... این حس را به فرزندانمان القا کنیم که ما خود...
کد: ۱۵۳۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵


القاء می کند غده هیپوفیز مقدار بسیار کمی از هورمون... آمدن سطح هورمون های القا کننده تخمک گذاری می شود...
کد: ۱۵۳۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


می شوند اگر این حس به فرزند القا شود که...
کد: ۱۵۳۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


استفاده از داروهای هورمونی برای القا بارداری است بهتر است...
کد: ۱۵۲۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


متجاوز به آنها القا می کند تو دوست منی یا...
کد: ۱۵۲۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


القا کننده مهم مسیر تمایزی از سلول بنیادی پرتوان به... رسیدن عامل القاکننده تمایز به سلول های زایای جنسی را... نشان داد استفاده از روش قرار دادن عامل القا کننده... درون ریز ذرات آلژینات سولفات داخل کره های سلولی القا...
کد: ۱۵۱۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


پدر یا مادر باید این تفکر را در فرزندان القا...
کد: ۱۵۱۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱


القا می کند و هم این که منجر به بارداری...
کد: ۱۴۷۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


در صورت بسته بودن لوله رحمی هرگونه القا تخمک گذاری...
کد: ۱۴۷۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹


القا کند که در زمان تلاش برای بارداری بسیار مفید...
کد: ۱۴۶۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶