نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بدخلقی
اگر اتفاق بدی بیفتد چه شما برای بدخلقی در دوران...
کد: ۱۷۳۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


به راحتی با بدخلقی و چانه زنی کودک تغییر ندهند...
کد: ۱۷۳۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


از خواب بیدار می شود و بدخلقی می کند تلویزیون...
کد: ۱۷۳۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱


موجب پرتحرکی بدخلقی و بی قراری در شب و خواب...
کد: ۱۷۲۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳


حساب بدخلقی موقتی می گذارند که اغلب به همراهِ حاملگی...
کد: ۱۷۲۷۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳


تا بخواد برای بدست آوردن کنترل کارها شورش یا بدخلقی...
کد: ۱۷۲۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


تشخیص و درمان بیماری های بدخلقی و اضطراب و نگرانی... درمان adhd نگرانی و یا اختلالات بدخلقی تجزیه و تحلیل... اضطراب و بدخلقی یک کودک می توانیم باعث تشخیص و...
کد: ۱۷۲۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶


در طول دوران پیش قاعدگی احساس بدخلقی و عصبانیت می...
کد: ۱۷۲۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۳


بدخلقی یا رفتار غیرعادی به مدت چند دقیقه قبل از...
کد: ۱۷۲۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۱


احساس خستگی و بدخلقی احساس ناامیدی و ناراحتی زیاد گریه...
کد: ۱۷۱۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۶


کد: ۱۷۱۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۵


البته بدخلقی او در خانه می شود با دست تمیز...
کد: ۱۷۱۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


مکرر و یا بدخلقی های هنگامِ بیدار شدن برای بیش...
کد: ۱۷۱۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵


مواج می تواند موجب بدخلقی و نوسانات احساسی در شما...
کد: ۱۷۱۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵


چشم ها-شل بودن پوست-خواب آلودگی یا بدخلقی غیرعادی آیا دندان...
کد: ۱۷۱۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


بدخلقی سردرد کوفتگی یا جای زخم در محل تزریق باشد...
کد: ۱۷۱۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


نوسانات قند خون باعث افت چشمگیر انرژی افزایش خستگی بدخلقی...
کد: ۱۷۱۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۸


خشکی واژن بدخلقی و غیره با برافروختگی و گرگرفتگی حاصل...
کد: ۱۷۰۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷


او نیست معمولاً وقتی کودک در این سن بدخلقی می...
کد: ۱۷۰۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


خورد به همین ترتیب آستانه بدخلقی کودک نیز قابل کنترل...
کد: ۱۷۰۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳