نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بدخلقی
گریه زیاد- اضطراب- بدخلقی و عصبی بودن- احساس درد- ترس...
کد: ۱۷۸۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱


یا نزدیکان -بدخلقی -حساس شدن -کنار کشیدن از جمع -تغییر...
کد: ۱۷۸۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


از لحاظ خصوصیاتی مثل گریه کردن بدخلقی و تحریک پذیری...
کد: ۱۷۸۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


کد: ۱۷۸۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


بروز می دهند اظهار کرد بدخلقی پرخاشگری گوشه گیری اضطراب...
کد: ۱۷۷۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۵


و خارج از سنِ مناسبِ کودک یا بدخلقی -پس زدن...
کد: ۱۷۷۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


پرتحرکی بدخلقی و بی قراری در شب و خواب آلودگی...
کد: ۱۷۷۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


4-بی قراری و بدخلقی در اطفال بعد از یک سرماخوردگی...
کد: ۱۷۷۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


ایم لجاجت و بدخلقی لجبازی و بدخلقی اسلحه کودک در...
کد: ۱۷۷۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


و از خود بدخلقی نشان می دهند درنتیجه والدین نمی...
کد: ۱۷۶۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


اول ممکن است رابطۀ جنسی موجب احساس خستگی زیاد بدخلقی...
کد: ۱۷۶۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


یا برای رفتن بتوالت ناراحت میشوند و بدخلقی میکنند من...
کد: ۱۷۶۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸


احساس خستگی و بدخلقی و زود رنجی دارند همچنین ممکن...
کد: ۱۷۶۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


تشخیص و درمان حرفه ای دارید - بدخلقی یا چسبیدن...
کد: ۱۷۵۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴


است و بدخلقی های شان چه شکلی است و تنها...
کد: ۱۷۵۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


همه مادران می دانند وقتی کودک کمتر می دود بدخلقی...
کد: ۱۷۵۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


ندارند کسی را آزار بدهند حدود دو سالگی کودکان بدخلقی... کنند بنابراین واکنش معمول آنها بدخلقی است بهترین راه درمان...
کد: ۱۷۴۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳


باعث ایجاد افسردگی استرس و بدخلقی در زنان باردار شود...
کد: ۱۷۴۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


اگر اتفاق بدی بیفتد چه شما برای بدخلقی در دوران...
کد: ۱۷۳۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


به راحتی با بدخلقی و چانه زنی کودک تغییر ندهند...
کد: ۱۷۳۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳