نی نی بان

برچسب ها
برچسب: توانایی
سویا و یا عدم توانایی در هضم شیر مادر یا...
کد: ۱۵۵۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


میشوند افت شدید توانایی های فیزیکی و ذهنی رخ میدهد... کر میشوند و توانایی جویدن و بلعیدن غذا را ندارند...
کد: ۱۵۵۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


سالگی هم ممکن است این توانایی را پیدا نکند دوست...
کد: ۱۵۵۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


شده است که یک رابطه گرم با پدر بر توانایی... یک فرصت برای نشان دادن مهارت ها و توانایی ها...
کد: ۱۵۵۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


گفته را در مورد توانایی های نوزادان تایید می کند...
که این گفته را در مورد توانایی های نوزادان تایید... کنند یکی از توانایی های نوزادان این است که به... آنها توسط نای مسدود نمی شود بنابراین یکی از توانایی... موزیک بلند آرام خوابیده است از این توانایی های نوزادان...
کد: ۱۵۵۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


زیاد-نشت یا تراوش ادرار-عدم توانایی تشخیص پر بودن مثانه تشخیصپزشک...
کد: ۱۵۵۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


از ۲۴ ساعت-عدم توانایی یا مشکل در ادرار کردن-تغییر رنگ...
کد: ۱۵۵۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


شده و در توانایی کلیه ها در فیلتر کردن ادرار...
کد: ۱۵۵۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


و توانایی فرد برای متمرکز شدن همیچنین باعث تندمزاجی و... فراگیر وطولانی مدت است -آیا روی توانایی آن ها برای...
کد: ۱۵۵۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


بهتر کردن محرک توانایی تسکین باد معده و امکان بهتر...
کد: ۱۵۵۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


توانایی سیاهرگ ها در انتقال مطلوب خون به سمت قلب...
کد: ۱۵۵۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


و بنابراین توانایی تولید انسولین را ندارند هرچند دلیل اصلی...
کد: ۱۵۵۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


ها در اندازه مهارت های فیزیکی و توانایی آن ها...
کد: ۱۵۵۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


می یابند این سلول ها ممکن است در توانایی ترمیم... مشخص شده است که افراد از نظر توانایی تجزیه و... فیبروکیستیک همراه است توانایی شناسایی و ترمیم آسیب dna فرایندی...
کد: ۱۵۵۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


عدم توانایی در شروع و تداوم تغذیه با شیر مادر...
کد: ۱۵۵۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


مفرط عدم توانایی در کنترل رفتار خویش اضطراب و افسردگی...
کد: ۱۵۵۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


کد: ۱۵۵۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


زودرس تخمدان ها بر توانایی آن ها برای تولید استروژن...
کد: ۱۵۵۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


ها برآمدگی یا توده ای وجود دارد -میزان توانایی دیدن...
کد: ۱۵۵۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


اتفاق می افتد که ژن های جهش یافته بر توانایی...
کد: ۱۵۵۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳