نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جملات
ap لگنچه کلیه ها ۳mm است مفهوم این جملات چیه...
کد: ۱۴۸۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲


برید با جملات کوتاه دربارۀ موضوع صحبت کنید - گاهی... دهید از جملات دستوری همراه با احترام استفاده کنید و...
کد: ۱۴۶۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


زیادی که به هم دارند با شریک زندگیشان با جملات... هم زیاد می شود استفاده از جملات محبت آمیز را... جملاتی نظیر این جمله ها ممکن است باعث قطع ارتباط... بودم یا دلتنگت شده بودم این جملات برای مرد ها...
کد: ۱۴۶۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


روند بسیار حائز اهمیت هستند این جملات را به زنان... و جملاتی که باید از بیان آنها پرهیز کنید آشنا... را نگه دارد شنیدن چنین عبارات و جملاتی می تواند...
کد: ۱۴۶۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


قبیل البته گفتن این جملات به طور پراکنده و گاهگاه...
کد: ۱۴۶۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


با کوتاه ترین جملات با یکدیگر حرف می زنند چرا...
کد: ۱۴۶۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


از گفتن این جملات و تمام کردن بحث با استفاده...
کد: ۱۴۶۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰


از قضات بالغ خواسته شد تا نسبت به صحت جملات...
کد: ۱۴۵۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


شکل امری بلکه باید با جملات تشویقی و یا تشکری...
کد: ۱۴۵۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


را بگوید اما برخی جملات کوتاه را نیز می تواند...
کد: ۱۴۵۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


نگیرید جملات عاشقانه بیش از یک سال به طول نمی...
کد: ۱۴۵۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۹


جملات فرانسوی استفاده و همیشه راجع به مد صحبت می‎کرد... و تجملات به خانة خودشان برگشت اما یکشنبه شب وقتی...
کد: ۱۴۵۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۸


چشمی داشته باشید از درست کردن و کامل کردن جملات... تکرار کل کلمات یا جملات برای کودک سخت می شود...
کد: ۱۴۵۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۸


طوطی وار جملات بلند مانع می شود والدین تاخیر در...
کد: ۱۴۵۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۸


کد: ۱۴۵۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


کارها دوربین را در خانه بگذارید و با بیان جملات...
کد: ۱۴۵۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۷


کلمات و جملات تشکیل می گردد ...
انواع کلمات و جملات تشکیل می گردد جملات آنها کامل... تر و ساختمان جملات آن ها بیشتر شبیه به صحبت... آن تغییرات حاصله در انواع لغات و انواع ساختمان جملاتی... ساله ها تا حد زیادی جملات را به صورت تلگرافی...
کد: ۱۴۵۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۷


که اساس رشدش را در آینده فراهم میکند ازگفتن جملات...
کد: ۱۴۵۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


بگویید که از شنیدن و دیدن چه جملات و رفتارهایی...
کد: ۱۴۵۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


عمل است در هنگام حالت تهوع و خستگی این جملات...
کد: ۱۴۵۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵