نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جملات
کنید گفتن جملاتی همچون تو باهوش ترین پسر دنیا و... از دیگر جملات سرزنش کننده برای رفتار پسرتان استفاده نکنید... آنان دارد هنگامی که والدین باگفتن جملات منفی ارزش کودک...
کد: ۱۶۰۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


کارگشای والدین باشد 1- از خودتان شروع کنیدهمه ما جملات...
کد: ۱۶۰۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


جملات مثبت و تأکیدی آرامش کنید ترس ها را از...
کد: ۱۶۰۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


و مدام سوالات یا جملات را تکرار می کنند 10...
کد: ۱۶۰۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


می شود - کلمات و یا جملات را تکرار می...
کد: ۱۵۹۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


این جملات به طور پراکنده و گاهگاه ممکن است عادی...
کد: ۱۵۹۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


کد: ۱۵۹۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


نداشته باشید گفتن این جملات به بچه ها که "شجاعانه...
کد: ۱۵۹۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


و کامل کردن جملات او اجتناب کنید -هرچند که عباراتی... نشان می دهد -وقتی تکرار کل کلمات یا جملات برای...
کد: ۱۵۹۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


تمرین کنند ۳- مثبت باشید و مثبت فکر کنیداز جملات... مثبت استفاده کرده و از جملات منفی پرهیز کنید بچه... احترامی شده خود نیز بی ادبی کنند از جملاتی مانند... کنم به تو کمک کنم استفاده از جملات مثبت این...
کد: ۱۵۹۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


به تکرار جملات شما می کنند هنگامی که توانستند خودشان...
کد: ۱۵۹۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


دنبال آن جملات ساده و کوتاه و در نهایت داستان... اینکه از او انتقاد کنید از گفتن جملاتی مثل "عجله... و به جای آنها جملاتی مانند "تو داری در خواندن...
کد: ۱۵۹۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


دنبال آن جملات ساده و کوتاه و در نهایت داستان... اینکه از او انتقاد کنید از گفتن جملاتی مثل "عجله... و به جای آنها جملاتی مانند "تو داری در خواندن...
کد: ۱۵۹۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵


و بیان این گونه جملات نه تنها هیچ کمکی به...
کد: ۱۵۸۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲


لغات و جملات پیشرفته استفاده کند احتمالا به همان باهوشی...
کد: ۱۵۸۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


با همین بازی های ساده و استفاده از جملات مناسب...
کد: ۱۵۸۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


انصافی بوده است این جملات نشان می دهد که احساس...
کد: ۱۵۸۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


و بعد از آن جملات کوتاه نامفهوم بیان می کند... ایی می دهند و اینکه جملات چگونه ساخته می شوند... کلمه را باهم ادغام کند و جملات ابتدایی مثل "بغلم... است جملات دو تا چهار کلمه ایی به کار برد...
کد: ۱۵۸۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


جملات را به کار می‎بردند با او ازدواج نمی‎کنم چون...
کد: ۱۵۸۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


تعداد جملات مورد استفاده صبر کودک را افزایش می دهد...
کد: ۱۵۸۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴