نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته 15
از قبیل سابقه ناهنجاری هایی 1515">در خانواده سابقه سقط ازدواج... فامیلی سن بالای 35 سال ما1515">در عدم رشد مناسب 1515">جنین... با توجه به موقعیت بیمار آن را 1515">درخواست می کند... البته سونوگرافی های مکرر هیچ عارضه ای برای ما1515">در باردار...
کد: ۱۵۷۷۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۸


1515">در 1515">هفته هفتم بارداری نتونستم صدای قلب 1515">جنین را بشنوم...
سوال مخاطب نی نی بان من 1515">در 1515">هفته هشتم بارداری... 1515">در 1515">هفته پنج بارداری رفتم سونوگرافی و فقط ساک بارداری... بود و گفت طبیعیه دو 1515">هفته بعد بیا الان دو... 1515">هفته گذشته رفتم پیش خود دکتر سونوگرافی انجام داد قلب...
کد: ۱۲۳۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳


سوال مخاطب نی نی بان 27 سالمه 1515">هفته 15 بارداری... باشه 1515">هفته 12 سونو ان تی دادم و خوب بود... نازایی دوست عزیز ما اصلا 1515">در 1515">هفته 15 و به... خصوص 1515">در بارداری اول اصلا انتظار نداریم که شما حرکات...
کد: ۸۷۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸


قلب 1515">جنینم را ارزیابی کند 1515">درست است ...
سوال مخاطب نی نی بان 23 ساله هستم و 1515">در... 1515">هفته 12 بارداری قرار دارم 1515">در 1515">هفته یازده بارداری سونوی... غربالگری انجام دادم وصدای قلب 1515">جنین را شنیدم دکتر فراموش... 1515">جنین زیاد نیست پزشکم را عوض کنم پاسخ دکتر فاطمه...
کد: ۶۸۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


از این 1515">هفته تغییرات بدن ما1515">در بیشتر می شود 1515">درست... است تغییراتی 1515">در تنفس پیدا کنید ...
نی نی بان جنسیت 1515">جنین را می توانید 1515">در این... 1515">هفته تشخیص بدهید البته اگر برایتان بازی 1515">در نیاورد و... خودش را جمع نکند و هزار تا حقه دیگر 1515">در... نیاورد اگر هم نشد که خیلی ناراحت نشوید 1515">هفته های...
کد: ۴۳۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲