نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته 41
او به زودی در اغوش شما خواهد بود ...
جزء بازیگرانی هستید که یک یا دو هفته بیشتر باید... به زودی در آغوش شما خواهد بود وضعیت جنین خوب... در رحم شما جا خوش کرده به نظر می رسد... حدود 10 درصد از جنین ها یک یا دو هفته...
کد: ۴۴۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶