نی نی بان

برچسب ها
برچسب: حریص
بیشتر او را مضطرب و به ادامه انجام کار حریص...
کد: ۱۸۲۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


اگر غذایی که او نسبت به خوردن آن حریص است...
کد: ۱۷۹۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


بچه ها را به آن حریص می سازد تلاش را...
کد: ۱۷۸۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰


اصلی سیر مانده و مانع از حریص شدن و پرخوری...
کد: ۱۷۷۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


حریص و گرسنه میشود غالبا مشاهده میکنید چنین طفلی دو...
کد: ۱۷۶۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸


می شود حریص تر است دوست های نابابنوجوانان بیش از...
کد: ۱۷۰۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


کار و عمل معینی او را حریص تر به خوردن...
کد: ۱۷۰۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


با آنها حریص شده و منع مکرر استفاده از این...
کد: ۱۶۹۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


به این دلیل که به بازی با آنها حریص شده...
کد: ۱۶۸۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


را پای کارتون بنشینند و به اصطلاح حریص شوند برای...
کد: ۱۵۸۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


غذا شروع کرده بود در ده سالگی سالادخوری حریص و...
کد: ۱۵۶۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


می رسید نسبت به هم حریص تر خواهید بود 21...
کد: ۱۴۵۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


هم حریص تر خواهید بود21 در اتاق های متفاوت رابطه...
کد: ۱۴۲۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


جلوه می دهد حریص پول پرستی که فقط برای مادیات...
کد: ۱۴۱۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


انسان حریص شود یعنی کودک هیچ مشکل ژنتیکی نداشته باشد...
کد: ۱۲۲۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


را حریص می کنه کم کم عادی می شه و...
کد: ۱۲۰۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳


فکر می کنند این کودکان کتابخوانانی حریص یا نویسندگانی شیرین...
کد: ۱۱۸۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳


و ماکارونی و حریص شده باشید و یا بیزاری شدیدی...
کد: ۱۱۲۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


را حریص تر به خوردن آن غذا یا انجام عمل...
کد: ۱۰۲۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


در غیر اینصورت شکم که در اثر گرسنگی حریص شده...
کد: ۱۰۰۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳