نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ریاضی
حل پازل های پیچیده وعملکردهای بالاتر مغز مثل ریاضی موسیقی...
کد: ۱۷۸۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱


ریاضی و توانایی کودک را در ساختن و حل مکعب...
کد: ۱۷۸۲۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


هایش به سوال های ریاضی پاسخ دهد اما رشد عقلی...
کد: ۱۷۷۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


خاص دیگر کارهای زیر را انجام دهید - مفاهیم ریاضی...
کد: ۱۷۷۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


یک فرم از فرمولهای ریاضی که او باید بداند درست...
کد: ۱۷۷۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


دیپلم ریاضی داشت و ازدواجی که از سر اختیار و...
کد: ۱۷۷۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


در یادگیری یک درس مشخص مانند ریاضی دارند وی با... فهم دروس دیگر مثل ریاضی مشکلی ندارند اما اگر ریاضی... به صورت نوشتاری دربیاید یعنی خودشان بخواهند ریاضی را بنویسند... در یادگیری ریاضی توضیح داد این اختلال شیوع کمتری دارد...
کد: ۱۷۷۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


تواند در به آنان در زمینه ادبیات ریاضی علوم حل... زبان و ریاضی را به او می آموزد - برای...
کد: ۱۷۷۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۵


برای آسان تر کردن آموزش ریاضی بکار برده است این...
کد: ۱۷۷۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳


درس ریاضی رتبه اول را به دست آوری صد هزار...
کد: ۱۷۷۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۶


نیز مشتاق شود ۲- باعث تقویت مهارت ریاضی و علوم... کودکان می شود با آشپزی کودکان اصول پایه ای ریاضی...
کد: ۱۷۷۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰


باشد در درس هایی مثل ریاضی در کنارشان باشید و...
کد: ۱۷۷۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


در درس هایی مثل ریاضی در کنارشان باشید و اطمینان...
کد: ۱۷۷۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


زندگی کردند و آزمون مسائل سخت ریاضی را در مدت...
کد: ۱۷۷۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


را در درس ریاضی و همینطور عملکرد خواندنشان را با...
کد: ۱۷۶۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


پیش دبستان متغیرهای مهارت های سواد اولیه مفاهیم ریاضی زبان... اصلی فارسی علوم و ریاضی رفتارهای یادگیری احساس دینی و...
کد: ۱۷۶۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


طراحی شده باشند می توانند به کودکان سواد ریاضی علوم... بداند مانند زبان و یا ریاضی ساخته شده اند صرف...
کد: ۱۷۶۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۴


کار تقویت مهارت ریاضی در کودک بوده ...
کار تقویت مهارت ریاضی در کودک بوده هریک از شما... تقویت مهارت ریاضی در کودک خود بپردازید استفاده از فلش... خواهید کودک شما عاشق اعداد شود باید ریاضی را به... این ترتیب کودک به یادگیری ریاضی علاقه مند تر خواهد...
کد: ۱۷۶۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


ما شامل مفاهیم فارسی مفاهیم ریاضی و مفاهیم علوم و...
کد: ۱۷۶۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


در درس ریاضی ضعیف است اما استعداد خوبی در ورزش...
کد: ۱۷۶۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰