نی نی بان

برچسب ها
برچسب: زور
می کنیم که هرگز به کودک به زور غذا ندهید... را فریز کنید به کودک به زور غذا ندهید هرگز...
کد: ۱۹۱۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


شیرخواری دچار زور زدن و درد های شکمی است مادر... مصرف و بررسی کند آیا نوزاد دچار زور زدن و...
کد: ۱۹۱۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


به زور و تنبیه می شوند که معمولا نتیجه عکس... توان انجام داد تا فرزندان ما بدون زور اجبار و... نمایید ۲- فراموش نکنید زور و اجبار همیشه نتیجه عکس...
کد: ۱۹۱۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


کودک می شود بنابراین اگر نوزاد یا شیرخواری دچار زور... کند آیا نوزاد دچار زور زدن و دل درد می...
کد: ۱۹۱۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


کودک برای خوردن و آشامیدن مقاومت می کند با زور...
کد: ۱۹۱۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


زور غذا به آنها داده می شود برگشت غذا دارند...
کد: ۱۹۱۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


زور به بچه غذا ندهید و زیرا باعث لجبازی بچه...
کد: ۱۹۱۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


فقط ب زور متوصل بشم که بخوره موقع دفع میگه...
کد: ۱۹۱۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


از همان اول متوسل به زور و کتک شوید نه... تنها به دلیل اعمال زور و فشاری است که از...
کد: ۱۹۰۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


میکنه ولی مدفوعشو به زور نگه میداره گریه میکنه وقتی...
کد: ۱۹۰۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


واقع شیر به زور میخوره شاید هر ۵ ساعت ۹۰... سی سی هم به زور بخوره ولی من سعی میکنم...
کد: ۱۹۰۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


خیلی زور میزنه و میپیچه و گریه میکنه حتی باعث... شده خوابش مختل بشه و با هر بار زور زدن...
کد: ۱۹۰۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


کد: ۱۹۰۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


تغذیه میشد ولی دائم درد داشت زور میزد تا دستشویی...
درد داشت زور میزد تا دستشویی کنه اوایل گریه نمیکرد...
کد: ۱۹۰۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


در کل زور زدن نوزاد هنگام دفع مشکل خاصی ندارد...
کد: ۱۹۰۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


تحت فشار قرار ندهید نمی توانید به زور باردار شوید...
کد: ۱۹۰۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


زور و با فشار مجبور به معذرت خواهی کنید اما...
کد: ۱۹۰۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۱


بستن بینی و دهان و زور زدن برای انجام عمل...
کد: ۱۹۰۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


نخواهد خورد و اگر به او با زور شیر داده...
کد: ۱۹۰۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


والدینی متوجه نیستند فرمانبرداری و اطاعتی که به زور عشق... فشار و زورگویی و تحمیل عقاید خود قرار دهیم و...
کد: ۱۹۰۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸