نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شعر
و شعر و قصه خواندن آماده خوابیدن کنید و با...
کد: ۱۶۹۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


شود با کودک آرام صحبت کنید و برای او شعر...
کد: ۱۶۹۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


خود را ببوسید برایش قصه بگویید با هم شعر بخوانید...
کد: ۱۶۹۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


وقتی شعر "پاشو پاشو کوچولو" را برایش می خوانید به...
کد: ۱۶۹۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷


شعر برای نوزاد یا کودک خوانده شود او بیشتر به... شعر و موسیقی موجب شناخت بیشتر کودک از فرهنگ های...
کد: ۱۶۸۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


ی شما نیست اما آن را با خواندن شعر و...
کد: ۱۶۸۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


دعوت به یک شام ساده چند بیت شعر حتی اگر...
کد: ۱۶۸۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


کد: ۱۶۸۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹


متخصصی که بتوانند مفاهیم نمازی را در قالب هنر شعر...
کد: ۱۶۸۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


حرکاتی مانند پیچ و تاب خوردن دست زدن و شعر...
کد: ۱۶۷۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


حرکت کنید در همین حال یک شعر کودکانه زیبا بخوانید...
کد: ۱۶۷۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


می توانید کودک خود را با تکان دادن خواندن شعر...
کد: ۱۶۷۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴


شان آواز خوانده شده شعرهای کودکانه برای شان تکرار شده... شده و در بازی های شعر و آوازخوانی شرکت داده... کند مثلاً حرکات مربوط به شعرهای کودکانه دس دسی بازی...
کد: ۱۶۷۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴


شما برای نوزاد شعر و لالایی بخواند و حتی او...
کد: ۱۶۷۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱


این کار سرگرم کننده باشد می توانید باهم شعر بخوانید...
کد: ۱۶۷۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


شعر و دیگر روش هایی که برای کودک جذابیت دارد...
کد: ۱۶۷۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


مناسب داشتن درونمایه ظنز و کمدی یا ارائه شعر در...
کد: ۱۶۶۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵


و شعر نوشته اند همیشه سعی کردم به آنها نشان...
کد: ۱۶۶۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


با شعر و حرکات موزون همراه اند او را تشویق...
کد: ۱۶۶۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


و یا در زمینه شعر توان یادگیری او بیشتر باشد...
کد: ۱۶۶۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳