نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شناختی
تحلیل کردند که منجر به دستیابی آنها به توانایی شناختی...
کد: ۱۶۶۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


های شناختی با والدین دیگر تفاوت دارند این والدین فعالیت... های هوشی و شناختی قبل از ورود به مدرسه را...
کد: ۱۶۶۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


های شناختی با والدین دیگر تفاوت دارند ...
های شناختی با والدین دیگر تفاوت دارند این والدین فعالیت... های هوشی و شناختی قبل از ورود به مدرسه را...
کد: ۱۶۶۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


ارادی وجود دارند که نشانه های تفکر شناختی یادگیری و...
کد: ۱۶۶۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


کند مدنی افزود خشونت از رویکرد روانشناختی به رویکرد جامعه... شناختی و اجتماعی سوق پیدا کرده و سهم و نقش...
کد: ۱۶۶۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


ایجاد می کند درمان شناختی رفتاری کودکان به توسعه مهارت... درمان شناختی رفتاری می توانند به کودکان کمک کنند ...
کد: ۱۶۶۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


ارادی وجود دارند که نشانه های تفکر شناختی یادگیری و...
کد: ۱۶۶۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


ضعیف شناختی از تمرین های استراتژیک استفاده می کنند برای... های شناختیِ مغز در آن دخیل اند اگر زمینه ی...
کد: ۱۶۶۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


برای افزایش عملکرد شناختی و خواب بهتری در مقایسه با...
ماهی می خورند احتمال بیشتری برای افزایش عملکرد شناختی و... دانشگاه پنسیلوانیا تأثیر خواب بهتر در عملکرد شناختی را در... هوش کودکان نیز iq اندازه گیری شد عملکرد شناختی کودکان... از ارتباط بین مصرف ماهی و عملکرد شناختی است این...
کد: ۱۶۶۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


ساختار تا حدی مسئول کاهش سرعت رشد شناختی و احساسی...
کد: ۱۶۶۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


ها و دلایل روان شناختی این امر در کجاست اصلا... موجود بنظر من سهم بیشتر مربوط به مسائل جامعه شناختی...
کد: ۱۶۶۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


سوگ را فرآیند روان شناختی در نظر می گیریم که...
کد: ۱۶۶۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


تست های توانایی شناختی عملکرد بهتری نسبت به فرزندان مادران...
کد: ۱۶۶۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


فضای آشفته خانواده شدت می یابد بنابراین عوامل عصب شناختی...
کد: ۱۶۵۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


خوب نمی خوابد از منابع عصب شناختی لازم برای داشتن...
کد: ۱۶۵۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


شاخص کاردرمانی حرکتی و شناختی رفتار درمانی گفتار درمانی آموزش...
کد: ۱۶۵۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


آنها به توانایی شناختی ۷۰۹ زن باردار و ۵۲۱ زن...
کد: ۱۶۵۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


ریشه های روان شناختی این مسئله گفت افرادی که به...
کد: ۱۶۵۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


گیری درباره نتایج جمعیت شناختی مانند باروری افزایش می دهد...
کد: ۱۶۵۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


جانبی استرس است در بعضی از موارد استرس روان شناختی...
کد: ۱۶۵۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶