نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شیطنت
کد: ۱۵۵۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


کوکان خود از انجام کارهای بد یا شیطنت به آن...
کد: ۱۵۴۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


پدر یا مادری که افسردگی دارد و تحمل شیطنت کودکش... یا هوش پایینی دارند و یا شیطنت بالایی دارند و...
کد: ۱۵۴۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


گاهی شیطنت کودک نیست که باعث می شود از کوره...
عوامل اصلی عصبانیت خود را پیدا نماییدگاهی شیطنت کودک نیست...
کد: ۱۵۴۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳


چهره شیطنت های جدید کودک شما هستند اخم می کند...
کد: ۱۵۴۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


به دلیل شیطنت نیستند در این سن دلایل رشدی و...
کد: ۱۵۳۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶


کاهش شیطنت کودکان بیش فعال adhd که خیلی پُر جنب...
کد: ۱۵۳۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵


دارد و تحمل شیطنت کودکش را ندارد ممکن است کودک... یا شیطنت بالایی دارند و یا بیش فعالند بیشتر در...
کد: ۱۵۲۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


بچه شیطنت کند کبودی دیده نمی شود مگر اینکه نشانه...
کد: ۱۵۲۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


نرسیده است ممکن است شیطنت داشته باشد و یا شما...
کد: ۱۴۹۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲


بازی می کند از روی عمد و شیطنت سروصدا یا...
کد: ۱۴۶۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


این رفتار به شیطنت و رفتار چالش برانگیز تعبیر می...
کد: ۱۴۶۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


بینند کودک شان هنگام بازی و شیطنت و خوش رفتاری...
کد: ۱۴۶۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


صرفا از سر بازی و شیطنت می افتد و قطعا... شیطنت می افتد و قطعا بچه هیچ نیتی از این...
کد: ۱۴۵۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


سینه خیز می رود می تواند شیطنت های بسیاری انجام...
کد: ۱۴۵۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


بیشتر والدین دوران کودکی را توأم با شادی و شیطنت...
بیشتر والدین دوران کودکی را توأم با شادی و شیطنت...
کد: ۱۴۵۶۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


شیطنت های خودتان طولانی تر کنید کم کم طول زمان...
کد: ۱۴۵۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۰


همیشه پیش پدر و مادرش زندگی کند لاری با شیطنت...
کد: ۱۴۵۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۸


کنید به جای اینکه سیخ بنشینید و فیلم ببینید شیطنت...
کد: ۱۴۵۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


تشخیص است بهرامی شیطنت فراوان تعامل نداشتن با دیگران و... بیشتر شده و از شیطنت های آنان کاسته می شود...
کد: ۱۴۵۳۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵