نی نی بان

برچسب ها
برچسب: لامسه
خود به عنوان عضو اصلی لامسه استفاده می کند بعد...
کد: ۱۵۵۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


و حتی ممکن است در حواس بینایی شنوایی لامسه بویایی...
کد: ۱۵۴۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


این هفته حس لامسه ی او کاملا تکامل می یابد...
کد: ۱۵۴۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


آیا جنین متوجه نوازش هایم است حس لامسه اولین حسی...
کد: ۱۵۴۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


کردن حس لامسه آلت امّا عوارض اعتیاد به تریاک بسیار...
کد: ۱۵۱۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


حس بینایی لامسه شنوایی بویایی و چشایی محیط اطراف را...
کد: ۱۴۵۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸


مغز به لامسه هستند ...
مغزی و حس لامسه بیان می کند که نوزادان نارس... لامسه هستند به علاوه دانشمندان با انالیز ۱۲۵ نوزاد نارس... ایالت اوهایو گفت ما همه بر اهمیت حس لامسه در... زندگی روزانه مان واقف هستیم اما نقش لامسه در نوزادان...
کد: ۱۴۵۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵


اظهار داشت خاک بازی باعث پرورش حس لامسه قدرت تجسم...
کد: ۱۴۳۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳


ارنج و مچ و انگشتان هیچ حس لامسه و حرکتی...
کد: ۱۴۲۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱


فقط از طریق حسی حرکتی و لامسه نسبت به جهان...
کد: ۱۴۲۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷


حس های لامسه برجای مانده از سال های اولیه زندگی...
کد: ۱۴۲۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶


محیط چقدر احساس نگرانی می کند میزان حساسیت لامسه٬ چشایی٬...
کد: ۱۴۱۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵


بویژه سه حس لامسه عمقی و وستیبولار و در بعضی...
کد: ۱۴۰۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


لمس کردن به او آرامش می دهد حس لامسه نوزاد...
کد: ۱۴۰۴۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


داده شد و برای تحریک حس لامسه آنها نیز کیتی...
کد: ۱۴۰۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


حس لامسه نوزاد را با استفاده از چیزهای مختلف مثل...
کد: ۱۴۰۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


است سعی کنید حس لامسه ی او را تحریک یا...
کد: ۱۳۹۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


خاک و گل باعث پرورش حس لامسه قدرت تجسم فضایی...
کد: ۱۳۹۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


حس لامسه کودک را تقویت کنند از آنجا که کودک...
کد: ۱۳۹۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


بازی با خاک و گل باعث پرورش حس لامسه قدرت...
حس لامسه قدرت تجسم فضایی هندسی مهارت های اجتماعی خلاقیت...
کد: ۱۳۸۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲