نی نی بان

برچسب ها
برچسب: لامسه
از طریق لامسه و یا واکنش به سیگنال های کودک...
کد: ۱۹۳۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


است حواس نوزاد در سه ماهگیلامسه پس از سه ماه... چیزهای جدید را لمس کنند و لامسه شان تقویت شود...
کد: ۱۹۳۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


در چهار ماهگی پیشرفت های بیشتر در زمینه لامسهحالا فرزندتان... چهار ماهگی کمک کنم شما می توانید حس لامسه نوزاد...
کد: ۱۹۳۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


نمی توانند روی پاهایشان بایستند حواس نوزاد در شش ماهگیلامسه...
کد: ۱۹۳۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


4- حس لامسه گیرنده های لمسی بر روی صورت اغلب...
کد: ۱۹۲۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


تدریج شروع به یادآوری و درک حس لامسه خود می...
کد: ۱۹۱۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴


در این هنگام نوازش لامسه بوسه و بسیار مناسب است...
کد: ۱۹۰۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


بماند همچنین خوب است که حس لامسه کودک را با...
کد: ۱۹۰۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


و تکامل نوزاد داردهنگام تولد حس لامسه فرزندتان یکی از... حس لامسه او به اندازه کافی پیشرفت کند تا متوجه...
کد: ۱۸۹۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱


بویایی دیداری شنیداری یا لامسه۲- سرگیجه۳- لرزش و تکان خوردن...
کد: ۱۸۹۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


داده ها از جمله بویایی چشایی لامسه اصوات و تصاویر...
کد: ۱۸۹۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


روی رفتار های دیگر کودک بوسیله حس لامسه و شنوایی...
کد: ۱۸۹۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


با تمام حواس خود به خصوص حس لامسه خود جهان...
کد: ۱۸۸۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹


حواس پنجگانه بینایی شنوایی لامسه بویایی و چشایی نیز حساسیت...
کد: ۱۸۸۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


کودک کمک می کند تا حواس مختلف مثل لامسه بینایی...
کد: ۱۸۸۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


لامسهاجازه دهید کودک 6 ماهه تان به چیزهای مختلف دست...
کد: ۱۸۸۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


قوه ی لامسه نوزاد سه ماههحالت کودک را در رختخوابش... است آنها را ببلعد 7- بیدار سازی قوه ی لامسه...
کد: ۱۸۸۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


محرک های دیداری شنوایی لامسه بویایی و چشایی پاسخ دهند...
کد: ۱۸۸۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


پردازش حس لامسه در دست نوزاد است این مشاهدات نشان...
کد: ۱۸۷۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰


لامسه چشایی و بویایی در زمان تولد بالغ می شوند...
کد: ۱۸۷۲۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۴