نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مسئولیت پذیری
دادن و کتک زدن دیگر کودکان است به کودکتان مسئولیت... پذیری را یاد دهیداگر پرخاشگری کودک شما حال کسی را... کودکتان یادآوری کنید که باید مسئولیت پذیر باشد و از...
کد: ۱۶۹۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳


مسئولیت پذیری حضور در شبکه های اجتماعی و جامعه ی... فراخور اینکه آزارگر چه جنسیتی داشته است تحریک پذیری تغییر...
کد: ۱۶۹۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳


تا آرام شود تقویت مسئولیت پذیریاگر پرخاشگری کودک به وسایل...
کد: ۱۶۹۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


یک بحث مسئولیت پذیری اجتماعی است جعفری با اشاره به... زمینه وجود دارد مردم باید مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشند...
کد: ۱۶۹۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


مسئولیت حفظ و نگهداری آن برای نسل های آینده بردوش ماست... فرزندانتان در حفظ منابع انرژی مسئولیت پذیر شوند و بعدها آن ها...
کد: ۱۶۹۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹


به دروغ و پنهان کاری متوسل شود کمتر است مسئولیت... پذیری را به او یاد دهید به او بگویید هر... مسئولیت کاری را که کرده ایم بپذیریم و اگر لازم...
کد: ۱۶۹۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹


نمی خواهد دور بریزید این شیوه به او مسئولیت پذیری...
کد: ۱۶۹۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹


و مسئولیت عمل خود را قبول کنند تک فرزندها از... باید با آگاهی و هوشیاری کامل از عهده این مسئولیت... بالاتری قرار گیرد و یا از لحاظ مسئولیت پذیری در... اظهار داشت معمولاً عوامل اصلی این قضیه پرهیز از مسئولیت...
کد: ۱۶۹۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


را کنترل کند حس مسئولیت او را تقویت نماییداگر پرخاشگری...
کد: ۱۶۹۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


نفره اهداف بازیتقویت روابط بین فردی مسئولیت پذیری اجتماعی انعطاف... پذیری شادمانی خوش بینی تحمل فشار روانی کنترل تکانه و...
کد: ۱۶۸۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


را به عهده گیرد و این پذیرش مسئولیت لازمه ی... گرفته تا دادن مسئولیت به حتی کوچک ترین فرد خانواده...
کد: ۱۶۸۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


طی می کنند و مسئولیت پذیری پسران نیز بیشتر همنوعان...
کد: ۱۶۸۸۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


بودن احساس مسئولیت پذیری بیشتری می کند با علاقه بسیار...
کد: ۱۶۸۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


عبارت دیگر چه زمانی می توانیم مسئولیت انجام کاری را... درنیابد که در چارچوب خانواده وظایف و مسئولیت هایی برعهده... وظایف و مسئولیت های خود شانه خالی کند مسئولیت پذیری... احساس مسئولیت یک امر ذاتی نیست بلکه این ویژگی در...
کد: ۱۶۸۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


نه تنها کارهای خانه به کودک مسئولیت پذیری را یاد...
نه تنها کارهای خانه به کودک مسئولیت پذیری را یاد... وظایف و مسئولیت هایی دارند سن دو تا سهجمع کردن...
کد: ۱۶۸۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


زندگی نرمالی را طی می کنند و مسئولیت پذیری پسران...
کد: ۱۶۸۶۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


مسئولیت دارید تا فرزندان تان را در مورد استفاده از... این کار اغلب بسیار محدود دیده می شود سطح مسئولیت... پذیری کلی فرزندتان کودکان و نوجوانان از لحاظ مسئولیتی نسبت... کنند قوانین تان برای تکنولوژی را بر اساس میزان مسئولیتی...
کد: ۱۶۸۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


مسئولیتی برعهده ی آنها می گذارید می توانید حس اعتماد... بین شما و فرزندتان باعث می شود که کودک مسئولیت... پذیری داشته باشید و او از کمک به دیگران لذت...
کد: ۱۶۸۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


درک کرده و مسئولیت پذیری بیشتری دارد واقع گرا تر...
کد: ۱۶۸۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


کنید برای تقویت مسئولیت پذیری بچه ها را در رسیدگی...
کد: ۱۶۸۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷