نی نی بان

برچسب ها
برچسب: معاینه
به یک پزشک جهت معاینه و بررسی مراجعه کنید ...
کد: ۱۴۹۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


به پشک معاینه کننده مراجعه کنید و از ایشان نظر...
کد: ۱۴۹۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


به همین دلیل حتما به متخصص مراجعه کنید تا معاینه...
کد: ۱۴۸۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


خونریزی های غیرعادی خود معاینه شوید و تست های هورمونی...
کد: ۱۴۸۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


عفونت دستگاه تناسلی و واژن است اگر در معاینه عفونتی...
کد: ۱۴۸۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


آب معاینه شوید مایع آمنیوتیک زردرنگ نیست و بک مایع... جهت معاینه و انجام تست آمینو شور به متخصص زنان...
کد: ۱۴۸۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


می کنید فرزندتان را معاینه می کند اگر مشکلی از...
کد: ۱۴۸۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


رو معاینه کرده و گفته هیچ مشکلی ندارد و باید...
کد: ۱۴۸۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


اطفال مراجعه کنید تا فرزندتان از نزدیکی معاینه شود و...
کد: ۱۴۸۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


اطفال برای معاینه مراجعه کنید اما اگر از نظر رشد...
کد: ۱۴۸۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۲


حتما به پزشک خود جهت معاینه و بررسی وجود التهاب...
کد: ۱۴۸۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


است به یک مرکز مشاوره مامایی مراجعه کنید و معاینه...
کد: ۱۴۸۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


سونوگرافی خود به متخصص زنان جهت معاینه و تصمیم گیری...
کد: ۱۴۸۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


بنابراین شما باید جهت معاینه و بررسی با انجام تست...
کد: ۱۴۸۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


گوارش جهت معاینه و بررسی مراجعه کنید ...
کد: ۱۴۸۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۲


داشت حتما باید به یک متخصص جهت معاینه مراجعه کنید...
کد: ۱۴۸۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰


آبریزش بینی است باید از نزدیک معاینه انجام شود ...
کد: ۱۴۸۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹


اطفال در صورتی که بچه سرفه داشته باشد باید معاینه...
کد: ۱۴۸۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹


اطفال ببرید تا معاینه های بیشتری روی او انجام شود...
کد: ۱۴۸۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹


حتما به متخصص ارتوپد مراجعه کنید تا معاینه های لازم...
کد: ۱۴۸۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹