نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نظم
موارد در آزار و فروپاشی نظم روحی کودک موثر است...
کد: ۱۷۹۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


شود و نظم دستگاه عصبی بر هم می خورد در... چنین حالاتی نظم دستگاه عصبی را برهم می زند و...
کد: ۱۷۹۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹


هدیه در زندگی خود نظمی است چرا که تمامی نعمات... روند مگر آنکه با نظم و ترتیب و به نحو...
کد: ۱۷۹۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


که کود هم نباشد بمراتب بهتر است غلات ۔ نظم...
کد: ۱۷۹۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


نظم کلاس هستند - تنها بازی کردن در کنار این...
کد: ۱۷۹۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


هم زننده نظم کلاس هستند تنها بازی کردندر کنار این...
کد: ۱۷۹۸۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


نظم دادن و کنترل کردن احساسات به ما این توانایی...
نظم دادن و کنترل کردن احساسات به ما این توانایی...
کد: ۱۷۹۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


تحت یک سری قوانین و نظم بسیار دقیقی از همان... رود کوچکترین اخلالی در این نظم و ترتیب می تواند...
کد: ۱۷۹۶۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


بی نظمی در قاعدگی گاهی تا سه سیکل می شود... بدهید و به پزشک برای ایجاد نظم قاعدگی مراجعه کنید...
کد: ۱۷۹۶۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


نظم غذاییشون رو به هم میریزه بجای این که اجازه...
کد: ۱۷۹۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


با احترام و در چهارچوب قانون و نظم نه بی...
کد: ۱۷۹۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


میریزد و باعث ایجاد بی نظمی در قاعدگی گاهی تا... برای ایجاد نظم قاعدگی مراجعه کنید احتمال بارداری برای شما...
کد: ۱۷۹۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


در نگهداری لوازم مدیریت زمان و نظم بخشی به کارها...
کد: ۱۷۹۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۲


نوع حرف زدن نظم و ترتیب رختخواب جا کتابی جا...
کد: ۱۷۹۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱


یادگیری هستیم مثال ساده آن نظم و پاکیزگی است که... نظم یا چیزهای امثال آن در زندگی بسیار مهم است...
کد: ۱۷۹۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱


منظم و مرتب انجام نمی شود بنابراین سیکل های ماهانه... اتفاق می افتد و نظم واقعی خودش را ندارد تخمک... در موارد بی نظمی سیکل های ماهیانه استفاده از دارو...
کد: ۱۷۹۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


آموختن نظم انضباط و هر چیزی که برای تربیت فرزندان...
کد: ۱۷۹۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


موردنظر شما مثل رعایت نظم اتاق کودک یا نحوه درست... علت بی نظمی یک کودک آشپزخانه بی نظم مادر یا... وسایل کار یا اتومبیل بی نظم پدر باشد و کودک... دهند بی نظم شده باشد در اینجا نمی توان از...
کد: ۱۷۹۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


کند و شکوفاییِ شخصیتیِ بهتری میابند بُعد شناختیما موظفیم نظم...
کد: ۱۷۹۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


دهد یا اینکه به علت نظم و انضباط و محدودیت...
کد: ۱۷۹۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷