نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته 2ام
در این هفته تخمک گذاری صورت و اسپرم در جای...
نی نی بان شما در هفته دوم قرار دارید و... یک مادر آرامش شما در هفته های اول بارداری است... دیگر نگاه کنیم وضعیت جنینطی هفته اول مشخص می شود... همان هفته اول که باروری تخمک انجام می شود در...
کد: ۴۳۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶