نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته2 ام بارداری
این هفته فقط آرامشتان را حفظ کنید شما هیچ تصوری... بارداری شما هنوز تایید نشده اما با ماهمراه باشید تا... به شما بگوییم که در هفته دوم بارداری چه اتفاقهایی... انجام می شود حدود 250 میلیون اسپرم از سرویکس دهانه...
کد: ۴۳۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲