نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته2 ام بارداری
این هفته فقط آرامشتان را حفظ کنید شما هیچ تصوری... بارداری شما هنوز تایید نشده اما با ماهمراه باشید تا... به شما بگوییم که در هفته دوم بارداری چه اتفاقهایی... 30 ساعته است در هفته اول که باروری تخمک انجام...
کد: ۴۳۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲