نی نی بان

برچسب ها
برچسب: واکنش
توصیه مناسبی به شما ارائه خواهد داد همچنین او واکنش...
کد: ۱۷۳۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


این جور حرف ها و واکنش ها با کودک وارد...
کد: ۱۷۳۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


شود ولی ممکن است که واکنش سایرین آن را تبدیل...
کد: ۱۷۳۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


زیر باشد - گریپ واتر می‎‏تواند موجب واکنش آلرژیک در...
کد: ۱۷۳۷۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


غیره واکنش شدید نشان دهند در حالی که بچه های...
کد: ۱۷۳۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


معده شود بانوان باردار احتمال بیشتری دارد واکنش شدیدی به...
کد: ۱۷۳۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


به کارهای کودکان خود واکنش مثبت و سریع نشان می...
کد: ۱۷۳۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


و نسبت به خوردن بعضی از خوراکی ها واکنش منفی...
کد: ۱۷۳۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


که موجب واکنش مثبت می شوند را بشناسید چه چیزی...
کد: ۱۷۳۶۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


احساسات و واکنش هایش نسبت به ماساژها و حرکات مختلف...
کد: ۱۷۳۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


واکنش های خود به خودی سیستم ایمنی safety system بدن...
کد: ۱۷۳۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


اغلب موارد ناخن جویدن واکنشی است در مقابل تنش ...
در اغلب موارد ناخن جویدن واکنشی است در مقابل تنش... دست می زنند این واکنش به یاد آورنده ی پستان...
کد: ۱۷۳۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


کنند عارضه هایی مانند واکنش های آلرژیک و انقباضات و...
کد: ۱۷۳۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


یادگیری- مشکلات عملکرد- مشکل در واکنش اختلال خواب کودک یکسالهبا...
کد: ۱۷۳۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


نسبت به آن ها واکنش نشان می دهد رفتار اجتماعی...
کد: ۱۷۳۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


شوند که با کمترین واکنش به بیشترین خواسته هایی که... شان بویژه کودکان خردسال نمی توانند واکنش های قاطعانه از...
کد: ۱۷۳۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


عارضه دارچین واکنش حساسیتی است پس درکسانی که به دارچین... حساسیت دارند و واکنش های تنفسی یا پوستی از خود...
کد: ۱۷۳۵۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


جمله - واکنش های آلرژیک مانند راش پوستی و خارش...
کد: ۱۷۳۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


مشکل در مادرانِ تحت تنش عدم خروج کافی شیراست واکنش...
کد: ۱۷۳۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


داروهای ضد افسردگی- سیگار کشیدن مصرف الکل- واکنش آلرژیک به...
کد: ۱۷۳۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱