نی نی بان

برچسب ها
برچسب: پروژسترون
زیرا ثابت شده سطح پروژسترون افزایش یافته در آن ها...
کد: ۱۸۶۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


رخ می دهد در یک مطالعه سطح بالای پروژسترون لووتیال...
کد: ۱۸۶۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


می دهد در یک مطالعه سطح بالای پروژسترون لووتیال و...
کد: ۱۸۶۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


لوتئومسلولهای کورپوس لوتئوم هورمون پروژسترون آزاد میکنند این هورمون به... پروژسترون در مرحله لوتئال و در طول دوره قاعدگی ادامه... کورپوس لوتئوم به ترشح پروژسترون به منظورادامه روند بارداری ادامه... کند اگر تولید پروژسترون متوقف شود دیگر هیچ نوع هورمونی...
کد: ۱۸۶۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


پروژسترون هم زدم ولی ۲۱روز گذشته و نشدم ...
حدود ۱۰ماه پریود نشدم دیگه آمپول پروژسترون هم زدم ولی... افراد چاق لازم است 4 آمپول پروژسترون ترزیق شود و...
کد: ۱۸۶۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


فولیکولم ۱۱ بوده این ماه پریود نشدم پروژسترون زدم و...
کد: ۱۸۶۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


پروژسترون 5 میلی رو خوردم ...
سوم هست ک قرص مدروکسی پروژسترون 5 میلی رو خوردم...
کد: ۱۸۶۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


دخالت دارند هورمون fsh lh استروژن و پروژسترون تعادل دقیق...
کد: ۱۸۶۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


تغییرات هورمونی است خصوصا تغییر در میزان پروژسترون و استروژن...
کد: ۱۸۶۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


این مواد در تولید هورمون های استروژن پروژسترون و تستوسترون...
کد: ۱۸۶۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


عدد شیاف پروژسترون مصرف میکنم آیا این هماتوم خطرناکه و... عزیز هماتوم تهدیدی برای سقط هست راهکار همان پروژسترون و...
کد: ۱۸۶۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


پروژسترون تزریق کردم اکنون بعد از گذشت ۵ روز از...
کد: ۱۸۶۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


ضد بارداری ld از دو جزء استروژن و پروژسترون تشکیل...
کد: ۱۸۶۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


بارداری مانند پروژسترون استروژن و گونادوتروپین کوریونی انسانی اثراتی بر...
کد: ۱۸۶۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


پروژسترون مقصر اصلی باشد پروژسترون بطور طبیعی با یائسگی کاهش... ممکن است سطوح پروژسترون در خانم هایی که دچار کمبود... سطوح پایین پروژسترون مانند اندومتریوز یا سرطان آندومتر به پزشک... آسم سخت تر کند باز هم پروژسترون ممکن است مقصر...
کد: ۱۸۶۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


تخمک گذاری و افزایش سطح پروژسترون خون است بهتر است...
کد: ۱۸۶۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


جنسی خودداری کنید و استراحت بیشتری داشته باشید و پروژسترون...
کد: ۱۸۶۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


هستند که حاوی استروژن و پروژسترون یا فقط پروژسترون هستند...
کد: ۱۸۶۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


خردم یه هفته پیشم هم دوتا پروژسترون زدم ...
دوتا پروژسترون زدم میخام بدونم ممکن پریود نشم اما تخمک...
کد: ۱۸۶۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲


استروژن- پروژسترون- تستوسترون- هورمون محرک فولیکولی fsh - هورمون لوتئینه... کبد- آزمایش کارکرد کلیه- آزمایش تستوسترون پروژسترون پرولاکتین استرادیول و...
کد: ۱۸۶۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲