نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کنجکاوی
ممکنه کنجکاوی از سمت نوزادتون باشد علاوه بر این اگر...
کد: ۱۸۴۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


از حدود ۶ تا ۱۲ سالگی کنجکاوی جنسی و به... گاهی از روی کنجکاوی و شناخته است که معمولا کودکان...
کد: ۱۸۴۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


نیز التیام یابند این روزها برای کودکان روزهای کنجکاوی و...
کد: ۱۸۴۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


12- کنجکاوی از ظاهر و چهره فرزند میخواهند بدانند فرزندشان...
کد: ۱۸۴۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


تشویق کنجکاوی و خلاقیت کودکان به صورت جدی باید از... تحقیر کودک خودداری کرد و هنگام کنجکاوی باید به او...
کد: ۱۸۴۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


خودآموز متناسب با سن رفتار سازگارانه و کنجکاوی در مورد...
کد: ۱۸۴۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


آنها با یکدیگر وشاید تحریک حس کنجکاوی آنها شود لذا...
کد: ۱۸۴۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


دورتر از او بگذارید تا او با حس کنجکاوی اش...
کد: ۱۸۴۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


هم زمان کنارآمدن با شوق و کنجکاوی کودک این است... مهمی برای اجتناب از خطرات کنجکاوی کودک تان هستند البته...
کد: ۱۸۴۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


کنجکاوی خودش را پیدا نکرده است زیاد از اینکه او... بیدار می کند دیگر او نسبت به قبل کنجکاوی بیشتری...
کد: ۱۸۴۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


و بدلیل حس کنجکاوی صورتش را برمی گرداند تا توصیف...
کد: ۱۸۴۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


خواهد از اشاره استفاده می کند کنجکاوی کودک نوپایتان نامحدود... خواهد شد البته فرزندتان نباید تنها بماند چون کنجکاوی ذاتی...
کد: ۱۸۴۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


به محض اینکه احساس امنیت کرد کنجکاوی اش او را...
کد: ۱۸۴۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


هم بخوانید علاقه و حس کنجکاوی او را تحریک کنید...
کد: ۱۸۴۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


همواره پاسخگوی کنجکاوی های جنسی بوده و حضور والدین صمیمت...
کد: ۱۸۴۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


عضو جنسی خودشان کنجکاوی دارند و به همین خاطر آن...
کد: ۱۸۴۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


کنجکاوی بیشتر صدای درونی خود را در حالی که ایده...
کد: ۱۸۴۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


بدنش حس کنجکاوی دارد واکنش منفی نشان دهند بلکه باید...
کد: ۱۸۴۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


توان تحت عناوین تردید منطقی کنجکاوی ژرف اندیشی دید گسترده...
کد: ۱۸۴۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


یک بازی نهادینه شده باشد باعث انعطاف پذیری ذهنی کنجکاوی...
کد: ۱۸۴۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸