نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استقلال
احساس استقلال می بخشد بلکه به او می آموزد که... هیچ گاه آن حس کودکانه بزرگ شدن همراه با استقلال... تنها به کودک احساس استقلال می بخشد بلکه به او... نیاز دارند تا احساس استقلال و کنترل دخل و خرج...
کد: ۱۹۱۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


خودکفایی و استقلال کودکان است در این مراحل باید با... کسب مهارت استقلال و خودمختاری در کودکان شکل می گیرد... در شکل گیری خودباوری تکامل رشد فردی و استقلال کودکان... توجه به شکل گیری استقلال پذیری ضروری است و باید...
کد: ۱۹۱۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


لجبازی پرخاشگری و احساس استقلال و اقتدار طلبی نوجوان زیاد... کشد نگران نشوید به دلیل حس کنجکاوی و استقلال طلبی... مشکلات تحصیلی خود را رفع نمایند ۱۲- چون حس استقلال...
کد: ۱۹۱۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


می خواهد استقلال تازه ای پیدا کند اما آنها همچنین...
کد: ۱۹۱۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


کمک کنند که چنین کنند 7- استقلال و آزادیمرحلۀ هفتم... که حدود هجده سالگی اتفاق می افتد مرحلۀ استقلال و... سالگی وقتی که به استقلال می رسیم معنایش این است... سالگی به استقلال رسیده و بر روی پاهای خودش ایستاده...
کد: ۱۹۱۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸


و منطق و استقلال شخصیتی در وجودشان به رشد نرسیده...
کد: ۱۹۱۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸


است و به تدریج کودک با استقلال بیشتر سعی می...
کد: ۱۹۱۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


کند و برای تحول استقلال از نه نمی خوام مال... به ایجاد استقلال و انتخاب های شخصی اش تا حد...
کد: ۱۹۰۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


رشد و استقلال کودک برای آمادگی برای تنها ماندن در...
کد: ۱۹۰۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


و ابراز وجود خودشان و گاهی حس استقلال طلبیشان را...
کد: ۱۹۰۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


عمل ترتیب دهید که روند استقلال و مسئولیت پذیری را...
کد: ۱۹۰۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


شوند و استقلال برایشان نکته برجسته ای شود با ملایمت...
کد: ۱۹۰۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


معمولا از شکل کنجکاوی بسوی حس مالکیت و استقلال طلبی... ها مالکیت بر اشیاء استقلال طلبی و دشمنی و مخالفت... بین نمایند لجبازی و استقلال طلبی در کودکان کودکان استقلال... استقلال بیشتر کودک نوپا رفتارهایی را انجام میدهد - ناسازگاری...
کد: ۱۹۰۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


پروسه ای طاقت فرسا است ولی نتیجه اش استقلال کودک... از شما استقلال بیشتری می خواهد - از شما تقلید...
کد: ۱۹۰۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


ندادن استقلال به کودک نیست به کودک باید آزادی داد...
کد: ۱۹۰۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰


نشانه ای از بهبود استقلال و خود مختاری در کودک...
کد: ۱۹۰۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰


فعالیت و استقلال کودک را محدود می کنند یا برعکس...
کد: ۱۹۰۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


دارند فعالیت و استقلال کودک را محدود می کنند یا...
کد: ۱۹۰۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


و دائم دم از استقلال فکری میزنند دسته اول که...
کد: ۱۹۰۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


را درک نمی کنند یا تلاش کند که حق استقلال...
کد: ۱۹۰۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸