نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بداخلاق
آن کار را انجام بدهی می توانی عصبانی و بداخلاق... اندازی بعد از این بداخلاقی ساختگی بچه احتمالاً کمی لبخند... این بداخلاقی بهتر از قبل است کم یا زیاد اکنون... احتمال وقوع این بداخلاقی خارج از بازی واقعاً کم می...
کد: ۱۱۱۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳


با یک آدم شکاک بدبین و بداخلاق زندگی کردن کار...
کد: ۱۱۱۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


آدم شکاک بدبین و بداخلاق زندگی کردن کار آسانی نیست...
کد: ۱۱۱۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


می گوییم چون بابابزرگ خودش بداخلاق است تجاوز به عواطف...
کد: ۱۱۱۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


یا نوپای عصبانی و بداخلاق باشد بهانه بگیرد و فریاد...
کد: ۱۰۹۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


کد: ۱۰۸۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


می گویند همسرمان خانه داری بلد نیست و بداخلاق است...
کد: ۱۰۷۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸


ولى چرا همه بهش میگن بداخلاقه ...
بداخلاقه با اینکه ما اصلا مجبورش نمی کنیم بغل کسى... ولى اینکه بقیه اینقدر بهش میگن بداخلاقه یا اجتماعى نیست...
کد: ۱۰۵۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


خواهد داشت بنابراین پزشک را یک فرد بداخلاق می پندارند...
کد: ۱۰۵۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


را یک فرد بداخلاق می پندارند که آمپول به دست...
کد: ۱۰۵۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


که کارها بی نتیجه اند و بی حوصله و بداخلاق...
کد: ۱۰۵۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸


دلیل نیست و اگر همراه با بداخلاقی بی خوابی گریه... تحرک شدیدا لاغر اندام و بسیار بداخلاق خواهند بود که...
کد: ۱۰۴۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


هایش رو به پایین می افتد حالت عصبانی و بداخلاق... مشکلی با آن نداشت باعث می شود بداخلاق کند گریه...
کد: ۱۰۴۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


افتد - حالت عصبانی و بداخلاق پیدا می کند و... باعث می شود بداخلاق کند - گریه می کند و...
کد: ۱۰۴۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


دخترم هنوز بداخلاقه و برای کوچکترین خواسته های گریه بد...
و الان که خوب شده هنوز بداخلاق و برای کوچکترین...
کد: ۱۰۳۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


مردها می گویند همسرمان خانه داری بلد نیست و بداخلاق...
کد: ۱۰۱۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳


نظر روحی آسیب ببیند و بهانه گیر و بداخلاق هم...
کد: ۹۸۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴


کار کردن با رئیس بداخلاق همکارهای ناسازگار یا شرایط کلی...
رئیس بداخلاق همکارهای ناسازگار یا شرایط کلی شغلی که به...
کد: ۹۶۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


می گویند همسرمان خانه داری بلد نیست و بداخلاق است...
کد: ۹۶۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


شوم که عصبی و بداخلاق می شوم ...
خسته می شوم که عصبی و بداخلاق می شوم می...
کد: ۹۵۸۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲