آزمایش ژنتیک در دوران بارداری، چرا؟

تست دی. ان. اِی پیش از تولد یک روش معمول برای آزمایش اصل و نسب پدری یک کودک متولد نشده است.

استرس مادر در بارداری، تاثیرات آن بر جنین

بارداری دوره‌ای است که مادر تغییرات بسیاری را تجربه می‌کند به گونه‌ای که بدن، احساسات و حتی زندگی خانوادگی او دستخوش تغییر می‌شود.

هفته دوازدهم بارداری، راهنمای مادران

از هفته دوازدهم بارداری صفرا در بدن جنین شروع به ترشح می‌کند.

مصرف سیگار در بارداری، عوارض وحشتناک آن را میدانید؟

استعمال سیگار در دوران بارداری، علاوه بر زندگی مادر، نوزاد را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

شکل شکم در بارداری، باید متقارن باشد؟

من در هفته 11 بارداری هستم و شکمم نامتقارن است.

جفت مارژینال در بارداری، باید استراحت کنم؟

من در هفته 14 بارداری هستم و جفتم مارژینال است.

بینی کوچک جنین، چه خطری دارد؟

در هفته 24 بارداری هستم و تیغه بینی جنین کوچک است.

تیتر بتا در بارداری، چرا نوسان دارد؟

تیتر بتای من نوسان دارد و سونوگرافی انجام دادم.