مراجعه به دندانپزشک کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که اولین زمان مراجعه کودک به دندانپزشکی چه زمانی باید باشد؟

سن مناسب ارتودنسی کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که جلوگیری از پوسیدگی دندان کودک چه راهکاری دارد؟

پوسیدگی دندان شیری کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که جلوگیری از پوسیدگی دندان کودک چه راهکاری دارد؟

بهداشت دهان و دندان کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که والدین برای بهداشت دهان و دندان کودکان باید چه کارهایی انجام دهند؟

بردن کودک به دندانپزشکی/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چه آمادگی هایی برای اولین مراجعه کودک به دندانپزشکی لازم است؟

پوسیدگی دندان شیری کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که دندان پوسیده شیری کودکان را باید کشید یا پر کرد؟

شکل دندان شیری افتاده/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چرا دندان شیری کودک نا مرتب می شود؟

کشیدن دندان شیری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که کشیدن دندان کودکان قبل از دو سالگی کار درستی است؟

اولین معاینه دندانپزشکی کودک/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که اولین مراجعه کودک به دندانپزشک چه زمانی باید باشد؟

علت ترس بچه ها از دندانپزشکی/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چگونه برای کودکان از دندانپزشکی خاطره خوب بسازیم؟

پوسیدگی دندان کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که تغذیه چه تاثیری بر سلامت دندان دارد؟

سن مناسب ارتودنسی کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که سن مناسب برای ارتودنسی کودکان چه زمانی است؟

نگهداری از دندان کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که بهداشت و نگهداری از دندان کودکان را از چه سنی باید شروع کرد؟

دندانپزشکی در زمان اقدام به بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که دندانپزشکی در زمان اقدام به بارداری، چرا اهمیت دارد؟

زمان طلایی ارتودنسی/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که زمان طلایی برای ارتودنسی دندان کودک چه موقع است؟