روشهای غربالگری جنین/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چه روشی برای غربالگری جنین پیشنهاد می کنید؟

غربالگری سرطان های شایع/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که غربالگری در چه سرطان هایی مرسوم است؟

غربالگری سرطان روده/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا روشهای غیرتهاجمی معتبری برای غربالگری سرطان روده وجود دارد؟

تست انکوتایپ چیست/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که تست انکوتیپ چیست و امکان بررسی چه چیزهایی را می دهد؟

انجام آزمایش اچ پی وی/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که برای چه کسانی انجام تست HPV ضرورت دارد؟

غربالگری دوم بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که انجام آزمایش غربالگری دوم در چه صورتی ضرورت دارد؟

آزمایش هورمون زنان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آزمایش هورمون برای چه موقع باید انجام شود؟

آزمایش قبل از بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چه آزمایشاتی قبل از بارداری باید بدیم؟

آزمایش ژنتیک بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آزمایش ژنتیک قبل بارداری برای چه افرادی واجب است؟

آزمایش تشخیص ناباروری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آزمایش‌های تشخیص ناباروری چیست و چه موقع باید انجام شود؟

فیبروآدنوم و بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا فیبروآدنوم سینه با سونوگرافی در دوران بارداری قابل تشخیص است؟

تعداد سونوگرافی بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که در سه ماه آخر بارداری انجام تعداد زیاد سونوگرافی مضر است؟

ماموگرافی در بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که ماموگرافی در دوران بارداری مضر است؟

سونوگرافی سه ماه آخر بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که سونوگرافی در سه ماه آخر بارداری در چه مواردی توصیه می گردد؟

تعداد سونوگرافی غربالگری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که تعداد سونوگرافی های غربالگری در دوران بارداری چقدر است؟