سونوگرافی های ضروری در بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که سونوگرافی های ضروری در بارداری کدامند؟

مضرات سونوگرافی در بارداری/ ویدیو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا سونوهای متعدد در بارداری ضرر دارد؟

سونوگرافی nt در بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا سونوگرافی ان تی ضرورت دارد؟

ضرورت سونو آنومالی/ ویدیو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا سونوگرافی آنومالی ضرورت دارد؟

تشخیص بیماری قلبی جنین/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که کدام بیماری های قلب جنینی در دوران بارداری قابل تشخیص است؟

دقیق ترین آزمایش قند خون/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چرا آزمایشگاه ویشکایی به این باور است که دقیق ترین روش تست A1C را انجام می دهد؟

تعداد سونوگرافی غربالگری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که تعداد سونوگرافی های غربالگری در دوران بارداری چقدر است؟

احتمال خطا در غربالگری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که دقت یا بی دقتی چقدر می تواند در بررسی های غربالگری موثر باشد؟

چکاپ کامل خون/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که شرایط لازم و ایده آل برای انجام یک چکاپ روتین چیست؟

تست آمینوسنتز در بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که انجام تست آمنیوسنتز در چه شرایطی ضرورت دارد؟

سونوگرافی سه بعدی خطر دارد/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا سونوگرافی سه بعدی خطری دارد؟

اکوی قلب جنین برای چیست/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که اکوی قلب جنین برای چه مادرانی ضرورت دارد؟

آزمایش های قند خون/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که تفاوت بین آزمایش 2HPP و GTT در چیست؟

مراقبتهای بعد از خونگیری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چه عواملی باعث کبود شدن دست موقع نمونه گیری می شود؟

انواع غربالگری بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که غربالگری دوران بارداری به چه روش آزمایشگاهی و در چه هفته هایی انجام می شود؟