درمان صافی کف پا/ ویدئو

آیا انحرافات ستون فقرات؛پای پرانتزی و ایکسی،... بدون جراحی قابل درمان ست؟!!

عمل لیزری کمر/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که عمل لیزری کمر چگونه انجام می گیرد؟