عمل لیزری کمر/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که عمل لیزری کمر چگونه انجام می گیرد؟