انواع تست بارداری، زمان انجام آن

اگر فکر می کنید ممکن است باردار باشید، یک روز پس از قطع پریودی تست بارداری انجام دهید.

زمان تست بارداری، بهترین موقع کی است؟

برای بسیاری از زنان، تصمیم گیری برای زمان انجام آزمایش بارداری می تواند منبع اصلی اضطراب باشد.

اقدامات قبل از بارداری، چند مورد مهم

بعد از ازدواج، بارداری و صاحب فرزند شدن، جزو مهم‌ترین کارهای زندگی مشترک می‌باشد.

تغذیه قبل از بارداری، نکات طلایی

یکی از مهم‌‌ترین دوره‌های زندگی خانم‌ها، دوران بارداری می‌باشد.

مصرف قرص جلوگیری، کی پریود میشم؟

بعد از رابطه داشتن قرص اورژانسی جلوی بارداری را میگیرد؟

خوردن قرص لونژیل، امکان بارداری وجود دارد؟

در روز پنجم پریود رابطه محافظت نشده داشتم و قرص مصرف کردم.

مصرف قرص اووسیز، احتمال داره باردار بشم؟

با نامزدم رابطه داشتم و سه روز بعد قرص اورژانسی مصرف کردم.

روز پنجم پریودی، رابطه منجر به بارداری میشود؟

در روز پنجم پریود با نامزدم رابطه داشتم و مایع منی با واژنم تماس داشت.

مصرف قرص لونژیل، چرا نامزدم پریود نمیشه؟

با نامزدم رابطه بدون دخول داشتیم و بعد از آن قرص لونژیل مصرف کردند.

ترس از پریود نشدن، آیا نامزدم باردار شده؟

با نامزدم رابطه بدون دخول داشتیم و ایشون 3 عدد ال دی مصرف کردند.

میخواهم باردار شوم، آیا ضخامت آندومترم نرماله؟

قصد بارداری دارم و روز دوازدهم سیکلم ضخامت آندومتر 7 بود.