1215
کد: 117436
03 بهمن 1396 - 09:08
گاهی سر و صدای فرزندان تان در خانه به حدی می رسد که باعث کلافگی شما می شوند.
گاهی سر و صدای فرزندان تان در خانه به حدی می رسد که باعث کلافگی شما می شوند. فریاد زدن شما و بلند کردن صدای تان برای آرام کردن کودکان تنها این وضعیت را پیچیده تر می سازد.
آنچه را که از فرزندان تان می خواهید با صدایی آرام بگویید. اگر می خواهید صدای تان را بشنوند نزدیک آن ها بروید، شانه های شان را بگیرید، در چشم های شان نگاه کنید و روشن و آرام با آن ها صحبت کنید. آنچه را که می خواهید بیان کنید نه آنچه را که نمی خواهید، به عنوان مثال نگویید «داد نزن» بلکه بگویید «لطفا در این خانه با صدای آرام صحبت کنید».

قوانین مربوط به سر و صدا را در خانه وضع نمایید. قوانین را در محلی قابل مشاهده بچسبانید. در این فهرست مجازات های زیر پا گذاشتن قوانین را نیز به تفصیل بنویسید.

اگر دو کودک بر سر هم فریاد می زنند تنها کافی است به طرف آن ها بروید و بین آن دو بایستید، بعد در حالی که اخم کرده اید و چهره تان ناراضی به نظر می رسد و دست های تان را پشت تان گره کرده اید هیچ چیزی نگویید. اغلب همین کار برای یادآوری قوانین به کودکان کافی است.

برخی کودکان انرژی بسیار زیاد و صدای بلندی دارند. چنین کودکانی باید راهی برای صرف انرژی و هیجان زیاد خود داشته باشند. می توانید کودک را در یک تیم ورزشی ثبت نام کنید و یا وارد گروه سرود شود. اگر او را به محل بازی، پارک و یا به کوه و دشت ببرید محلی بسیار مناسب برای تمرین حنجره در اختیارش قرار داده اید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: