2608
کد: 135978
12 آذر 1396 - 22:21
هورمون هایی که به طور غیر قانونی توسط ورزشکاران مصرف می شود برای نوزادان نارس بسیار موثر است.
 هورمون هایی که بطور غیر قانونی توسط ورزشکاران مصرف می شود برای نوزادان نارس بسیار موثر است.اسکنهای مغزی نشان داده این هورمون که برای ارتقاء عملکرد مصرف میشود، در صورت ارائه پس از دو روز از زمان تولد، میتواند به نوزادان بسیار نارس کمک کند. این پژوهش که در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده است، بر روی تقریبا 500 نوزاد سوئیسی که بین هفته های 26 و 31 به دنیا آمده بودند، انجام شد. محققان اکنون به دنبال کارآزماییهای گسترده تر برای درمانهای احتمالی هستند. اریتروپویتین هورمونی است که تولید گلبولهای قرمز خون را تحریک میکند. از اریتروپویتین مصنوعی برای درمان بیماریهایی مانند کمخونی که در آن تعداد گلبولهای قرمز خون کمتر از حد عادی است، استفاده میشود. همچنین میتوان این هورمون را برای کاهش نیاز به انتقال خون به نوزادان نارس مورد استفاده قرار داد.
در پژوهش دانشمندان سوئیسی، تیمی از بیمارستان دانشگاهی ژنو دریافت که نوزادان نارس پس از دریافت سه دوز هورمون اریتروپویتین، کمتر در معرض خطر آسیبهای مغزی قرار داشتند. این نخستین بار است که تاثیر مثبت هورمون اریتروپویتین بر روی مغز نوزادان نارس به نمایش درآمده است.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: