620
کد: 165899
27 دی 1396 - 15:27
اولین بازی با کودک _ بلندکردن و به حالت نشسته و ایستاده درآوردن کودک : موقعی که کودک چهار ماهه است دو انگشت خود را در کف دو دست او قرار دهید تا انگشت شما را بگیرد.
اولین بازی با کودک _ بلندکردن و به حالت نشسته و ایستاده درآوردن کودک : موقعی که کودک چهار ماهه است دو انگشت  خود را در کف دو دست او قرار دهید تا انگشت شما را بگیرد.سپس کودک را به طرف بالا بکشید تا به حالت نشسته دربیاد.در پنج و شش ماهگی به جای انگشت خود تکه چوب یا طناب یا اسباب بازی به او بدهید تا با دستهای خود آن را بگیرد و درحالیکه از او حفاظت میکنید او را به طرف بالا بکشید‌.
کودک معمولا خود را به‌طرف بالا میکشد تا به وضع نشسته یا ایستاده درآید.
دومین بازی با کودک _ کوشش کردن کودک برای رسیدن به اسباب بازی :کودک را به شکم بخوابانید و اسباب بازی را در حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بالای سر و دور از دسترس او قرار دهید.
کودک سعی خواهد کرد با کمک یک دست و بازو خود را بالا بکشد و با دست دیگر اسباب بازی را بگیرد.سپس اسباب بازی را در طرف دیگر قرار دهید تا با دست دیگر چنین عملی انجام دهد.
سومین بازی با کودک _ بالا و پایین بردن کودک : کودک را در حالی که به پشت خوابیده است و صورت او به طرف شماست، به طرف بالای سر خود بلند کنید.کودک با این عمل کمر خود را خم پاهایش را دراز و دستهایش را از هم جدا میکند و معمولا میخندد.
سپس آرنج خود را خم کنید و کودک را جلوی صورت خود پایین بیاورید و دوباره او را بالا ببرید.این عمل را چند مرتبه تکرار کنید.
چهارمین بازی با کودک _ توجه و تعقیب کردن صدا : این تمرین را ممکن است به صور مختلف انجام دهید.به عنوان مثال در حالی که کودک روی زانوی مادر نشسته است، پدر در گوشه ای مخفی میشود و کودک را صدا میکند.
موقعی که کودک به سمت صدا توجه کرد پدر خود را نشان میدهد و به او میخندد.توجه کودک را میتوان با کف زدن یا زنگ زدن در جهات مختلف جلب کرد.
پنجمین بازی با کودک _ برداشتن اشیاء پهن از سطح صاف : کودک از ابتدا قادر نیست اشیاء پهن مانند سکه را از روی میز بردارد.جلوی کودک بنشینید و اشیاء مختلف را جلوی او قرار دهید.ابتدا اشیاء بلند و برجسته مانند عروسک،سپس اشیاء کوچک و بالاخره اشیاء پهن مثل قاشق را جلوی او قرار دهید.
کودک در ۵ تا ۶ ماهگی اشیاء را با تمام دست و انگشتان خود برمیدارد ولی به تدریج مهارت پیدا میکند و اشیاء کوچک و پهن را با دو انگشت از روی میز برمیدارد.
ششمین بازی با کودک _ زدن شیئی به شی دیگر : مکعب چوبی بزرگی را جلوی کودک روی میز بگذارید و مکعب کوچکی را به دست او بدهید و به او یاد دهید مکعب کوچک را به مکعب بزرگ بزند.ابتدا خودتان اینکار را انجام دهید تا کودک از شما تقلید کند. در تمرین های بعدی بجای مکعب های چوبی اشیاء دیگر به دست کودک بدهید.
هفتمین بازی با کودک _ موقعی که کودک شروع میکند صدایی از خود درآورد صحبت کردن با او باید شروع گردد. ابتدا کودک را تشویق کنید که صدایی از خود درآورد و موقعی که صدا درآورد شما شبیه آن صدا را ادا کنید سپس مکث کنید.اگر کودک دومرتبه صدایی از خود درآورد آن صدا را تکرار کنید.این نوع مکالمه باید تکرار شود ولی نباید کودک را خسته کنید.
هشتمین بازی با کودک _ یاد دادن نام اشیا : شیئی که از نظر رنگ و شکل توجه کودک را جلب میکند مانند ساعت را انتخاب کنید. با کودک جلوی آن شیء بایستید و کودک را متوجه شیء کنید و نام آنرا ببرید و در همان زمان در صورت امکان عمل آن شیء را نیز انجام دهید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: