977
کد: 178486
06 تير 1397 - 17:57
انجام هرگونه مداخلات مربوط به درمان ناباروری همچون IUI در مطب متخصصین زنان ممنوع است.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، گفت: انجام هرگونه مداخلات مربوط به درمان ناباروری همچون IUI در مطب متخصصین زنان ممنوع است.
دکتر عسگری با تاکید بر اینکه هنر مدیریت شناسایی موافقین و مخالفین در اجرای فعالیت ها و نحوه برخورد مناسب با آنها براساس استراتژی های مدیریتی است، افزود: دستورالعمل هایی که از سوی معاونت درمان ابلاغ شده است به صورت جدی نظارت و پیگیری می شود و از جمله این موارد دستورالعمل عدم ارجاع بیمار به بیرون از بیمارستان برای تهیه اقلام پزشکی است که به دلیل اهمیت این موضوع، این دستورالعمل در بیمارستان های خصوصی اجرا و در شهر تهران به صورت جدی پیگیری می شود و از شنبه آتی نظارت ها صورت می گیرد.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت(Ministry of Health)، ادامه داد: براساس دستورالعمل بازدید از مراکز شیمی درمانی سرپایی تحت پوشش دانشگاه و انطباق آن با آیین نامه جدید ابلاغی طی بازه زمانی یک ماهه، تمامی مراکز باید مجوزهای لازم را با توجه به ضوابط ابلاغی اخذ کنند.
وی با بیان اینکه دریافت تعرفه دولتی و تمکین از دستورالعمل مربوطه در این زمینه در  بیمارستان های تامین اجتماعی(Social Security)، نیروهای مسلح و شهرداری ضروری است، گفت: در صورت وقوع تخلف، از سوی سازمان بازرسی استان برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
عسگری با اشاره به اینکه ۸۴ مرکز درمان ناباروری در کشور وجود دارد که براساس دستورالعمل جدید ابلاغی عمل می کنند، تصریح کرد: انجام هرگونه مداخلات مربوط به درمان ناباروری همچون IUI در مطب متخصصین زنان ممنوع است.
وی ادامه داد: از زمان ابلاغ دستورالعمل موارد وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات مطابق با کمیته جهانی ثبت خطاهای درمانی ۴۸ دانشگاه گزارشات مربوطه را ارائه داده اند و براساس این گزارشات وقایع مهمی که روی داده بر اساس کدها مشخص شده اند.
مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات مثبت در حوزه گردشگری سلامت(health tourism)، گفت: تمامی بیمارستان های پذیرنده بیماران خارجی باید دارای واحد IPD باشند و بستری بیماران خارجی در بیمارستان یا مرکز جراحی محدود فاقد IPD ممنوع است و مراکز متخلف با لغو پروانه تاسیس و یا کاهش درجه روبرو خواهند شد.
عسگری با بیان اینکه نگاه به ابزار اعتباربخشی با رویکرد جدید تغییر یافته است، افزود: توجه به ارزیابی مراقبت و درمان ایمن، اثر بخش و به موقع، و نیز عملکرد مدیران، تغییر روش بازدید های سالیانه به بازدید های ادواری سرزده و ارزیابی جامع دو سال یکبار، تمرکز بر عملکرد  واقعی بیمارستان و استفاده بهینه از منابع موجود و ایجاد فضای رقابتی از رویکردهای اصلی این تغییرات است.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: