453 بازدید
کد: 184755
20 مهر 1397 - 18:57
غریزه و سرشت کودک این است که کشف کند و یاد بگیرد بنابراین پدر و مادر باید با بازی با کودک به یادگیری او کمک کنند.
غریزه و سرشت کودک این است که کشف کند و یاد بگیرد  بنابراین پدر و مادر باید با بازی با کودک به یادگیری او کمک کنند. چون در نهاد کودک  قدرت فراگیری و استعداد‌هایی نهفته شده است که اگر بکار گرفته نشوند  رشد و نمو کودک به حد کافی شکوفا نمی‌شود  بنابراین پدر و مادر و محیط کودک باید امکانات و شرایط مناسبی برای کودک به وجود آورند.
اگر از یک ماهگی بازی با کودک شروع شود  کودک در 6 تا 7 ماهگی قادر خواهد بود سینه‌خیز حرکت کند  در8 تا 9 ماهگی می‌تواند از پله‌ها بالا برود و دو ماه بعد می‌تواند بدون کمک ایستاده و راه برود. چنین کودکی اشتهای خوبی خواهد داشت  وزن او اضافه می‌شود  کمتر گریه می‌کند و خواب او مرتب و منظم خواهد بود. چنین کودکانی زودتر صحبت خواهند کرد زیرا تماس پدر و مادر با آن‌ها زیادتر بوده و بیشتر با آن‌ها صحبت شده و در نتیجه کلمات بیشتری را یاد گرفته‌اند. در حقیقت مغز کودک بکار افتاده و فراگیری بیشتری داشته است.
آنچه کودک از نظر ژنتیک به ارث می‌برد و آنچه خود از محیط می‌آموزد  برای رسیدن به حداکثر رشد و نمو و به دست آوردن مهارت‌ها کافی نیست و لازم است پدر و مادر از همان روزهای اول برای شکوفا کردن استعداد کودک بکوشند.
کودکان از نظر قدرت فراگیری و استعداد با یکدیگر یکسان نیستند  بنابراین ابتدا باید استعداد کودک را تشخیص داد و او را درهمان جهت آماده کرد. اگر بخواهیم آنچه در نهاد کودک پنهان است آشکارسازیم  باید او او در جهات مختلف مورد آزمایش قرار دهیم.
هدف اصلی از رشد کودک این نیست که استعدادهای او زودتر خودنمائی کنند  بلکه اصل مهم این است که او کاملاً شکوفا گردد.
روش بازی با کودکان و آموزش دادن به آن‌ها نباید در همه کودکان یکسان باشد. ابتدا باید وضع کودک را از نظر رشد جسمی و رفتاری (حرکات اندام ، تکلم ، رابطه اجتماعی و ...) بررسی نمایید  اگر طبیعی است آموزش را آغاز کنید.
- برای کودک جالب تر است که از نردبانی بالا برود تا اینکه ساکت و بی‌حرکت در گوشه‌ای بنشیند.
- بازی و تمرین نه فقط عضلات کودک را قوی می‌کند و بین حرکات و اعمال او هماهنگی به وجود می‌آورد  بلکه رفتار او را نیز بهتر خواهد کرد و تمام قدرت‌های سرشتی و ذاتی کودک نمایان خواهد شد.
- تجربه‌هایی که کودک در اوایل زندگی خود به دست می‌آورد  در شخصیت و مهارت و علاقه آینده او اثر خواهد داشت.
- آموزش به جا و به موقع سبب رشد طبیعی مغز کودک می‌گردد.

هدف از بازی و آموزش کودک
در بازی کردن و آموزش دادن به کودک  اهداف زیر را در نظر بگیرید:
- آموزش و تمرین باید از همان روزهای اول تولد شروع گردد  زیرا از همان روزهای اول  شخصیت آینده کودک پی‌ریزی می‌شود
- برای آموزش دادن  باید کودک ترغیب و تشویق شود و نباید تحت فشار قرار گیرد.
- موقعی که کودک در حال آموزش و یادگرفتن کاری است  باید به او کمک شود  ولی این کمک باید جزئی باشد.
- اگر پدر و مادر به علت نداشتن وقت کافی نمی‌توانند محرک و مشوقی برای کوک باشند  باید محیط کودک دارای چنین شرایطی باشد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: