534
کد: 197548
01 ارديبهشت 1398 - 22:48
نوزاد از همان زمانی که متولد میشود فهمیدن را آغاز می کند.

وزن مغز کودکان در طول سال اول به دو برابر وزن اولیه خود می رسد که این افزایش وزن تا حدی به علت رشد «اتصالات»مابین سلول ها وبرخی ققسمت های مغز وتا حدی به دلیل افزایش سلول های مغزی است. بدون این اتصالات ما هرگز نمی توانیم فکر کنیم وهمچنین یادگیری از این طریق آغاز می شود.وقتی که نوزادی به چیزی علاقمند می شود یا اینکه تلاش ذهنی می کند این اتصالات کار خود را شروع می کند و تشکیل یک شبکه می دهد و همچنین در زمان تحریک هر کدام از حواسهای کودک همین کار تکرار میشود.پس در نتیجه از بعد از تولد هر تصویر،صدا،احساس،مزه،بو و تماسی باعث تولید اتصالات بیشتری می شود.

درک عمومی در کودکان
کنار هم قرار گرفتن بعضی از قسمتها موجب ایجاد درک عمومی میشود. همچنین پیشرفت رشد ذهنی مستلزم هماهنگی بین شنوایی،بینایی،حافظه،و مهارتهای حرکتی می باشد. قوای عقلی کودک برای درک بیشتر از اطراف به به حواس وهمچنین حرکات بدن او وابسته است. برای مثال کودک برای دیدن اسباب بازی هایش به بینایی نیاز دارد .برای اینکه از دیدن اسباب بازی مورد علاقه اش هیجان زده شود به حافظه نیاز دارد.بدون هماهنگ شدن مغز با عضلات کودک قادر نیست دست خود را به طرف اسباب بازی درحال حرکت دراز کند. زمانی که دست و چشم با هم هماهنگ نباشند کودک نمی تواند اسباب بازی را بگیرد وبرای اینکه کودک بتواند تصوری از اسباب بازیش داشته باشد نیاز به گرفتن و بازی کردن با آن اسباب بازی را دارد.
همزمان با افزایش درک عمومی ،بسیاری از مهارتهای مغزی و بدنی نیز سریع رشد میکنند که اجتماعی بودن وشخصیت کودک و همچنین محیطی که کودک در آن قرار میگیرد از عوامل تاثیرگذار در این زمینه میباشند. برای کمک به رشد هرچه بیشتر مغز کودک نیاز به محرکهای بیان شده میباشدکه در سال اول و همچنین درسال سوم زندگی کودک که مغز جهشهای رشدی بسیاری دارد فراهم آوردن این محرکها از اهمیت بساری برخوردار است.

بدو تولد
نوزاد از همان زمانی که متولد میشود فهمیدن را آغاز می کند. در نخستین روز فقط به هر صدایی که میشنود گوش میکند وهوشیار است؛ در سومین روز اگر با نوزاد صحبت کنید نگاه میکند و به شما واکنش نشان میدهد؛در روز نهم نوزاد هر صدایی را که بشنود چشمانش را به همان سمت حرکت میدهد؛در چهاردهمین روز مادر خود را میشناسد؛ و در روز هجدهم خود نوزاد شروع به صدا درآوردن میکند و همچنین سر خود را به سمت صداها می چرخاند؛ در بیست و چهارمین روز کودک در ذهنش مجموعه ای از کلمات صوتی را دارد و زمانی که مادر با او حرف میزند میتواند دهانش را تغییر شکل بدهد.

یک ماهگی
رفتارهای کودک در این زمان با نوع صدای شما تطابق دارد یعنی وقتیکه با او آرام صحبت کنید او نیز ساکت میشود و اگر با صدای بلند با او صحبت کنید بیقراری میکند. همچنین کودک درهفته چهارم حرکتهای گفتاری را میفهمد و دهان خود را به تقلید از آن باز و بسته میکند.

۶ هفتگی
در هفته ششم اگر با کودک صحبت کنید متوجه میشوید که او سرش را تکان میدهد و به شما لبخند میزند همچنین سعی میکند از خودش صداهای حلقی وکوتاه در بیاورد.

دو ماهگی
حالا زمانی است که کودک به طور مکرر میخندد و همچنین او با نگاه خود به سمت هر صدا و حرکتی به اطراف خود توجه نشان میدهد و طوری به همه چیز خیره میشود که گویی میخواهد با چشم خودش آنها را بگیرد.

سه ماهگی
در این ماه کودک آغاز به درک بدن خود میکند ،در انگشتان خود خیره میشود وبا اراده خود آنها را تکان میدهد.زمانی که مادر با کودک صحبت میکند واکنشهای مختلفی همچون تکان دادن سر ،خندیدن، حرکت دادن دهان،از خود صدا درآوردن، جیغ زدن و دیگر کارهایی که با آن خوشحالی خود را نمایان میکند. و بدن خود را به نشانه هیجان به حرکت درمیآورد.

چهار ماهگی
دراین ماه کودک شما کنجکاو میشود. کودک به چیزهای جدید همچون مکان های جدید،حسهای جدید،اسباب بازیهای جدید و افراد جدید علاقه نشان میدهد. همچنین کودک مکانها و اشیای آشنا را به یاد می آورد و فعالیتهای روزمره را درک میکند. او زمانیکه سینه مادر یا بطری شیرش را میبیند هیجانزده میشود. به مرورحس شوخ طبعی در او ظاهر میشود. علاقمند است تکیه داده و به اطراف خود نگاه کند.

پنج ماهگی
در این ماه کودک به بازی کردن علاقه نشان میدهد ، او آب بازی در حمام را خیلی دوست دارد. کودک با صرف وقت بیشتر تمرکز خود را برروی اشیا افزایش میدهد. او به خود در آیینه لبخند میزند، دست و پایش را برای جلب توجه تکان میدهد و سرش را به سمت صدا میگرداند. او سینه مادرش یا شیشه شیر خود را نوازش میکند.

شش ماهگی
کودک با ایجاد صداهای متنوع در تلاش است جلب توجه کند ،زمانی که صدای شخصی را میشنود هیجان زده میشود و دستانش را برای بغل شدن بلند میکند. او در آیینه با تصویرش صحبت میکند،وبه آن لبخند میزند و با دهانش حباب سازی میکند. به مرور از غریبه ها خجالت میکشد و در مواقعی از خود ترس نشان میدهد و به بعضی از غذاها علاقه نشان میدهد و از بعضی دیگر بدش میآید.

هفت ماهگی
کودک آغاز به صحبت کردن میکند و حرفهای قابل فهم زیادی را میزند. او نام خود را میداند و برای اینکه بغل شود دستش را دراز میکند . وبرای استقلال در غذا خوردن تلاش میکند. او آغاز به تقلید بعضی کارهای ساده میکند. و هرکاری را که میبیند منتظر تکرار آن میماند.

هشت ماهگی
در این ماه کودک معنی کلمه ها را میفهمد وهمچنین زمانیکه به او نه میگویید میداند یعنی چه. کودک در این زمان نشانه هایی از حس اراده و تصمیم گیری از خود بروز میدهد.به عنوان مثال به سمت اسباب بازیهایی که در دسترسش نیست میرود. او به بازی کردن علاقمند است و در زمان بازی تمام حواسش را روی اسباب بازیهایش متمرکز میکند. همینطور کودک وقتی اسباب بازی را پرت میکند به دنبال آن میگردد.

نه ماهگی
در این سن کودک شما شعرها و بازی هایی را که برایش آشناست را میشناسد،زمانیکه چیز خنده داری بشنود میخندد،وهمچنین میتواند بعضی حرکتها را پیش بینی کند. وقتی نام او صدا میزنید به طرفتان برمیگردد،برای شستن دستهایش دستش را دراز میکند، اما اولیف حمام را دوست ندارد.

ده ماهگی
کودک در این ماه با کارهای روزمره آشنا میشود-مثل جلو آوردن پاهایش به هنگام جوراب پوشیدن وهمچنین بای بای کردن. کودک حالا میداند عروسک چیست وآن را در آغوش میگیرد و نوازشش میکند. زمانیکه اسباب بازی را گم میکند به دنبالش میگردد و اگر از او سوال شود« بابا کجاست؟» به دنبال پدر میگردد.همینطور او برخی از شعرهای کودکانه را میشناسد.

یازده ماهگی
در این ماه کودک کلماتی را به زبان می آورد که قابل فهم است.او ممکن است چیزی را در کتابی ببیند و آن را به شما نشان دهد ولی زمان زیادی نمیتواند روی آن متمرکز شود.همچنین او به طور مداوم اسباب بازی های خود را به این طرف و آنطرف پرت میکند و به دنبالشان میگردد و از شما هم میخواهد که آنها را بگیرید. کودک کم کم مفهوم اینجا و آنجا وداخل و خارج را یاد میگیرد.

۴۸ هفتگی
در این هفته کودک علاقه زیادی به کتاب و تصاویروشکلهای موجود در آن دارد. اکنون او شوخی کردن و هرچیزی که موجب خندیدن شود را دوست دارد وهرکاری میکند که باعث خنداندن شما شود. کودک حالا دیگر نام خود را میداند. وهچنین میتواند با تکان دادن سرش «نه» بگوید.

یک سالگی
کودک اکنون مجموعه ای از احساس های مختلف را میتواند از خودش به نمایش بگذارد . همچنین بوسیدن را میفهمد. او میتواند اسباب بازیش را بلند میکند به شما میدهد و آن را رها میکند. او میتواند کلمات معنی داری را به زبان آورد .زمانیکه چیزی را در کتاب ببیند و بشناسد به آن اشاره میکند. همینطوراو فهمیدن پرسشهای ساده را اغاز کرده است.

۱۵ماهگی
در این ماه کودک اعضای بدنش را میشناسد . همچنین صدای برخی حیوانات را درمی آورد واگر از او بخواهید میتواند لباسهایش را دربیاورد. او اشیای ساده را جابجا میکند و برایتان می آورد. حالا دیگر کودک مفهوم «گربه ای بودن» را میداند، یعنی اگر به او عکس گربه،گربه اسباب بازی ، و گربه واقعی را نشان دهید میداند که همگی گربه هستند.

۱۸ ماهگی
در هجده ماهگی کودک فرق بین شکلهای موجود در یک صفحه از کتاب را میداند و اگر نام هرکدام را ببرید آن را به شما نشان میدهد. او سعی میکند کارهای شما را تقلید کند وآنها را انجام دهد. کودک کارهایی را که به ارزیابی و حافظه مربوط میشود را میتواند انجام دهد .برای مثال «برو خرس عروسکی را بیاور».

۲۱ ماهگی
در این ماه کودک میتواند درخواستهایی را که دارد از جمله درخواست نوشیدنی، غذا، اسباب بازی، و رفتن به دستشویی را به شما بگوید. او میتواند کارهای ساده ای که شما درخواست میکنید را انجام دهد و کم کم کارها و درخواستهای پیچیده را نیز میفهمد،مثلا «لطفا برو برس موهایت را از حمام بیاور». او همچنین برای اینکه جلب توجه کند ممکن دستان شما را بگیرد یا اینکه کار دیگری انجام دهد.

دو سالگی
در این سن مجموعه کلمات، اسامی، واشیا در ذهن کودک خیلی سریع افزایش میابد. او میتواند اشیا را شناسایی کند و خصوصیات مربوط به آنها را برایتان شرح دهد. حال دیگر کودک شما درخواستهای پیچیده تر را انجام میدهد و همچنین میتواند اسباب بازی که قبلا با آن بازی کرده را پیدا کند، اکنون او میتواند بدون وقفه صحبت میکند و بعضی اوقات سوال میکند.

دو ونیم سالگی
در این زمان کودک شما میتواند به مفاهیم کلی جزئیاتی را اضافه کند؛ مثل «اسب دم درازی دارد». او حالا چند شعر کودکانه را بلد است وآنها را در کتابی که یادگرفته پیدا میکند. او چند عدد را میتواند بشمارد و رنگهای بیشتری را میشناسد. کودک شروع به «چرا» گفتن کرده وهمچنین درخواستهایی چون «نه»،«نمی تونم»،« نمی خوام» را به زبان می آورد.

سه سالگی
در سه سالگی کودک بدون هیچ وقفه ای سوال میکند، «کجا؟»،«چطور؟»،«چی؟»،«چرا؟».حال دیگر میتواند تا ده بشمارد و همچنین با مکعبهای بازی چیزهای پیچیده میسازد. او عاشق بازیهایی است که به زنگی واقعی مربوط میشود و میتواند لباس به تن عروسکش کند. اکنون او حافظه خوبی دارد و میتواند به زمان گذشته اشاره کند. وجنسیت خود را نیز میداند.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: