169
کد: 197604
02 ارديبهشت 1398 - 19:23
مرگ یکی از نوزادان دوقلو اغلب در ایجاد پیوند عاطفی با کودک بازمانده اخلال ایجاد می کند.

اگر یکی از دوقلوها دچار ناهنجاری یا بیماری مادرزادی باشد زمان بیشتری لازم دارید که در عین (( عزاداری)) برای از دست رفتن کودک خیالی کامل خود این کودک (( معلول)) را بپذیرید. حضور یک کودک کامل این فرایند را پیچیده میکند.
در بسیاری موارد کودک سالم همان کودکی است که بیشتر پاسخ می دهد و به طور طبیعی با کودکی که در ارتباطاتتان نقش فعال تری به عهده می گیرد سریع تر رابطه ایجاد میشود.
وجود معلولیت یا بیماری ای که به تغییراتی در چهره و اندام های دیگر منجر شود خواه مادرزادی باشد و خواه مرتبط با عوامل دیگر ؛ نیاز و حق کودک (( معلول)) به داشتن یک رابطه قوی با شما را نفی نمی کند.
این کودک بیش از هر کس نیاز دارد رابطه ای با شما ایجاد کند که توانایی هایش را بشناسد و بپروراند و در عین حال نقاط ضعفش را بپذیرد و به حداقل برساند.

مواجهه با مرگ
هنگامی که انتظار تولد نوزادهای دوقلو را می کشید ، هیجان و چشم انتظاری زیادی در کار است. اگر بارداری شما منجر به مرگ آنها شود نه فقط اندوه از دست دادن کودکان گرامیتان ، بلکه هراس از نابود شدن رویاهایتان را نیز تجربه می کنید.
این فقدان چنان ویرانگر است که شاید برای دوستانتان دشوار باشد در چشمان شما نگاه کنند زیرا هیچ نمی دانند چه بگویند یا چطور شما را تسلی دهند.
فرایند غمگساری برای مرگ هر کودکی به ویژه کودکان دوقلو زمان می برد. شاید غیر ممکن باشد که داغتان را به تنهایی تحمل کنید. بسیاری برای پذیرفتن چنین اندوهی و ادامه دادن به زندگی به مشاوره ی حرفه ای نیاز دارند.

هنگامی که یکی از نوزادان دوقلو می میرد
مرگ یکی از نوزادان دوقلو اغلب در ایجاد پیوند عاطفی با کودک بازمانده اخلال ایجاد می کند. طی کردن هم زمان فرایند اندوه یا جدایی و فرایند دلبستگی دشوار است. شاید غمگساری برای کودکی که مرده است تا زمانی که دل بسته ی کودک بازمانده نشده اید را به تعویق بیندازید.
ممکن است فراموش کردن غمتان به منظور دل بستن به کودک بازمانده برایتان دشوار باشد. به علاوه نه فقط برای از دست دادن کودکتان بلکه برای از دست دادن (( کودکان دوقلو)) اندوهگین هستید.
شاید از دوستان یا اقوامی که نسنجیده حرف می زنند بشنوید : (( خوب لااقل یک بچه سالم داری.)) گویی این کفایت می کند. هرچند برای کودک زنده ی خود شادی می کنید اجازه ندهید هیچ کس فقدان کوچولوی دیگر را کوچک جلوه دهد.
اگر یک کودک یک قلو بود که از دست داده بودید اندوهتان از این بیشتر نمی شد.

وقتی یکی از کودکان دوقلوی بزرگتر می میرد
وقتی یکی از کودکان دوقلو در سن بالاتر می میرد با فقدان فرزندتان فقدان هویتتان به عنوان والدین کودکان دوقلو و اثر ویرانگر این مرگ بر روی کودک بازمانده شدیدتر است.
وقتی ذخایر درونی شما به خاطر حدت فقدانی که خود چشیده اید خالی شده اند از شما انتظار عطای عاطفی می رود.

والد مجرد
والدین مجرد باید یک نظام حمایتی تشکیل دهند. بزرگ کردن کودکان دوقلو هنگامی که هر دو والد در خانه زندگی میکنند وظیفه ی بزرگی است این وظیفه برای مادر یا پدر تنها به مراتب بزرگتر خواهد بود مگر آنکه از حمایت جسمی و عاطفی برخوردار باشد.
اگر کمکی که لازم دارید به راحتی در دسترستان نبود با موسسه مددکاری اجتماعی تماس بگیرید . شاید برای والد مجرد کودکان دوقلو کمکهایی وجود داشته باشد که اگر والد یک کودک بودید وجود نداشت. پدر یا مادر مجرد بودن به این معنی نیست که باید همه کار را خودتان انجام دهید.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: