338
کد: 197811
04 ارديبهشت 1398 - 22:25
بعد از عمل جراحی سزارین احساس تنش و گرفتگی در عضلات گردن و شانه عادی است.

بعد از عمل جراحی سزارین احساس تنش و گرفتگی در عضلات گردن و شانه عادی است و تغذیه نوزاد با شیر مادر یا شیشه شیر می تواند باعث جمع شدن شانه ها بطرف گوش ها شود که علتی برای بروز ناراحتی بیشتر است.

1- کشش پشت گردن
برای انجام این تمرین بر روی لبه تخت خواب بنشینید و زانوهای خود را به اندازه شانه هایتان باز کنید و تا حد امکان ستون فقرات خود را مستقیم نگهدارید، دست راست خود را پشت سرتان بگذارید، گردن خود را بطرف جلو خم کرده و زانوی راست خود را نگاه کنید، به آرامی دست چپ خود را بطرف عقب کشیده و در همین حالت برای 15 تا 20 ثانیه بمانید و این عمل را برای سه تا پنج مرتبه انجام دهید و آنرا در سمت دیگر تکرار کنید.
نواحی مورد نظر این حرکت پشت گردن و قسمت بالای عضلات شانه می باشد.

2- حرکت شکمی
برای انجام این تمرین به پشت دراز بکشید و حالت عادی ستون فقرات (وضعیتی است که ستون فقرات شما خمیده یا مستقیم نیست در واقع حالتی است بین این دو) خود را حفظ کنید. نفس راحتی به داخل کشیده و آنرا به آرامی بیرون بفرستید. در حین انجام این تنفس، به آرامی قسمت پایین شکم خود را به سمت ستون فقرات خود بکشید. آنرا برای 5 ثانیه نگهداشته و سپس آنرا بتدریج رها کرده و استراحت کنید. این تمرین بسیار آرام انجام می شود، اگر شکم خود را زیاد از حد به داخل بکشید، اعضای داخلی شکمی را نیز درگیر می کنید. این حرکت را برای 2 تا 10 مرتبه، دو یا سه بار در روز و قبل از بلند شدن از بستر انجام دهید.
نواحی مورد نظر این حرکت عضلات داخلی شکمی، عضلات کف لگن و عضلات انتها کمر می باشد.

3- حرکت دادن لگن
برای انجام این تمرین به پشت دراز کشیده و زانوهایتان را خم کنید بطوریکه کف پاها بر روی زمین قرار گرفته و به عرض شانه باز شده باشند. بالشی نازک را زیر ناحیه لگن خود قرار دهید. سپس نفس را به داخل بکشید و هنگام بازدم باسن را عقب بکشید، بطوریکه ستون فقرات کمی خم شود و دوباره به حالت اولیه باز گردید. به آرامی باسن را کمی به جلو برده و ستون فقرات را به زمین بچسبانید. این حرکت را برای سه تا 10 مرتبه دوبار در روز انجام دهید. این تمرین را بدون قرار دادن بالش زیر لگن نیز می توان انجام داد.
نواحی مورد نظر این حرکت انتهای کمر و شکم می باشد.

4- حرکت دادن گردن
برای انجام این تمرین به پشت دراز بکشید زانوهای خود راخم کرده و شانه خود را کاملاً به زمین بچسبانید. به آرامی نفس را به داخل کشیده بطوریکه ناف خود را بطرف ستون فقرات هدایت می کنید. در حال بازدم سرخود را از زمین بلند کنید (شانه ها را حرکت ندهید) تا جاییکه چانه تقریبا سینه را لمس کند. برای سه ثانیه در همین حالت بمانید سپس به وضعیت اول خود باز گردید. این عمل را دو بار در روز برای 2 تا 10 مرتبه تکرار کنید.
نواحی مورد نظر این حرکت گردن و شکم می باشد.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: