1221
کد: 35112
21 شهريور 1396 - 15:12
نتایج یک بررسی نشان داد: پرفشاری خون در کودکان کوتاه قد هفت تا نه ساله، شیوع بیشتری نسبت به کودکان قد بلندتر دارد.

ایسنا: نتایج یک بررسی نشان داد: پرفشاری خون در کودکان کوتاه قد هفت تا نه ساله، شیوع بیشتری نسبت به کودکان قد بلندتر دارد.

این بررسی به صورت مقطعی با هدف تعیین شیوع پرفشاری خون کودکان بر روی هزار و ‌‌٢٧٥ کودک دبستانی شهر رفسنجان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی دو مرحله‌یی انجام و پرسشنامه فردی برای هر کودک تکمیل و فشار خون اندازه گیری شد.

در این مطالعه برای تعیین پرفشاری خون از جداول ارائه شده توسط چهارمین گزارش تشخیص، ارزیابی و درمان فشار خون کودکان استفاده شد و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مناسب غیر پارامتریک و پارامتریک آنالیز شدند.

یافته ها نشان داد فشار خون سیستولیک ‌‌٢/ ‌١٥ درصد کودکان مورد بررسی در مرحله پیش پرفشاری خون و ‌‌٨/ ‌١١ درصد در مرحله پرفشاری خون قرار داشتند و هم‌چنین از نظر فشار خون دیاستولیک نیز شش درصد و ‌‌٦ /‌٣ درصد کودکان به ترتیب دارای پیش پرفشاری خون و پرفشاری خون بودند.

در این بررسی بیشترین شیوع پر فشاری خون سیستولیک و پرفشاری خون دیاستولیک در کودکان کوتاه قد مشاهده شد و بیشترین شیوع پرفشاری خون سیستولیک کودکان، در گروه سنی هفت تا نه سال بود.

نتایج این بررسی نشان داد پرفشاری خون در کودکان کوتاه قد و در گروسنی هفت تا نه سال شیوع بالاتری دارد و پیشنهاد می‌شود پیگیری این کودکان به فاصله هر شش ماه انجام شود و در صورتی که فشارخون بر اساس صدک قد کودکان به حالت طبیعی برنگشت، تغییرات شیوه زندگی و در صورت لزوم درمان دارویی مدنظر قرار گیرد.

گفتنی است، این پژوهش توسط زینت سالم از گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام و در مجله دیابت و لیپید ایران به چاپ رسیده است.

 

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: