محاسبه زمان تخمک گذاری، کیت‌ها قابل اعتمادند؟

امروز روز 14سیکلم بود. از کیت تخمک گذاری استفاده کردم و خط اول کمرنگ و خط دوم پر رنگ بود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سیکلم 24 روزه است و امروز روز 14سیکلم بود. از کیت تخمک گذاری استفاده کردم و خط اول خیلی کمرنگ و خط دوم پر رنگ بود. ممکن تخمک گذاری ام تمام شده باشد یا اصلا نداشتم؟ 
 
پاسخ دکتر الهام صدیقی مقدم پور، متخصص زنان و زایمان:
نکته اول این که این کیت ها به طور صد در صد قابل اعتماد نیستند. بحث دوم درباره تخمک گذاری تان است که ممکن است از تاریخش گذشته باشد. وقتی خانمی تخمک گذاری می کند، 14 روز بعد پریود می شود. کسی که دوره سیکلش 24 روزه است، معمولا روز دهم سیکل تخمک گذاری خواهد داشت.