5339
کد: 89221
20 شهريور 1396 - 14:41
انتقال از زندگی داخل رحمی به زندگی خارج رحمی حادثه ای مهیج است که تغییرات فیزیولوژیک قابل توجه و موثری را توسط نوزاد جهت حفظ بقاء می طلبد.
انتقال از زندگی داخل رحمی به زندگی خارج رحمی حادثه ای مهیج است که تغییرات فیزیولوژیک قابل توجه و موثری را توسط نوزاد جهت حفظ بقاء می طلبد.

در پی انقباضات رحمی که اکسیژن رسانی به جنین را به طور متناوب کاهش می دهد وبه دنبال انتقال وی به حیات خارج رحمی ، نوزاد با محرک های بسیاری از قبیل نور ،سروصدا ،هوای سرد، نیروی جاذبه و محرک لمس برای اولین بار مواجه شده وبه طور همزمان تطابق های مهمی در دستگاه تنفسی، گردش خونوکنترل دمای بدن وسایر دستگاه ها ایجاد میشود این تطابق ها برای سلامت بعدی نوزاد مهم عستند و باید توسط پرستار در زمان تولد تسهیل شوند.
 
تغییرات تنفسی نوزاد:
شروع و تثبیت تنفس برای بقای نوزاد اهمیت دارد
اکثر نوزادان تنفس منظم ومداوم را ظرف ۶۰ ثانیه پس از خروج کامل از بدن مادر بدست می آورند وتعدادی هم اولین تنفس را به محض زایمان سر انجام میدهند. در سالهای اخیر مشخص شده است که جنین در شکم مادر هم حرکات تنفسی دارد که به نامfetal breathing مرسوم هستند و ممکن است که در تکامل سیستم تنفسی و ساختمان آلوئول ها نقش داشته باشند اما تنفس از طریق جفت انجام می شود .درهنگام ترم ۱۰۰ میلی لیتر مایع درون دستگاه تنفس نوزاد قرار دارد که در طول زایمان فشرده شدن دیواره قفسه سینه دربه خارج رانده شدن مقداری از این مایع کمک می کندو باقی مانده آن توسط جریان خون وسیستم لنفاوتیک ریوی جذب می شود. اولین تنفس نوزاد تحت تأثیر هوای سرد بر صورت نوزاد تحریک می شود

برای شروع تنفس نوزاد تئوری های مختلفی وجود دارد:
۱ عده ای بالا رفتن گاز کربنیک در خون را محرک شروع تنفس می دانند
۲ بعضی کمبود اکسیژن خون نوزاد را محرک تنفسی می دانند
۳ تئوری دیگر این است که تنفس نوزاد ادامه حرکات تنفس داخل رحم است
اینکه تنفس دقیقا چگونه آغاز می شود هنوز روشن نیست.

مهمترین عوامل موثر در شروع تنفس نوزاد:

۱ محرک فیزیکال
۲ محرک شیمیایی
۳ محرک حسی

از محرکهای فیزیکی می توان به برداشته شدن فشار از روی قفسه سینه نوزاد ودر نتیجه خروج مایع از آلوئولهاو تهویه ریوی اشاره کرد اشاره کرد. عوامل شیمیایی شامل تغییرات گازهای خون نوزاد،کاهش فشار اکسیژن ، افزایش فشار دی اکسید کربن و کاهش ph، میباشندکه باعث تحریک مرکز تنفس در بصل النخاع می شود. محرک های حسی شامل گیرنده های حس درد ، لمس،نور،بو صدا واز همه مهمتر گیرنده های حرارتی (حس سرما)میباشد. تحریک گیرنده های حرارتی منجر به تحریک مرکز تنفس در بصل النخاع و تحریک تنفس میشود. تنفس های منظم وطبیعی ۶۰ ثانیه بعد از زایمان تثبیت می شود نوزادان بین ۳۰ تا ۶۰ تنفس در دقی قه انجام می دهند که از نوع سطحی و شکمی هستند . به طور طبیعی ۲۰ ثانیه وقفه در حین تنفس نوزاد مشاهده میشود ( وقفه بیش از ۲۰ ثانیه آپنه نامیده می شود وغیر طبیعی است )
 
تغییرات گردش خون:
این تغییرات تدریجی است. در زندگی جنینی تنها ۱۰ درصد برون ده قلبی از به ریه ها فرستاده می شود . با اتساع ریه ها وپایین آمدن مقاومت عروق ریوی به علت ورود اکسیژن به داخل رگهای ریوی درنهایت تمام برون ده قلبی به ریه ها فرستاده می شود .و خون اکسیژن دار از ریه به سمت قلب چپ باز می گردد وفشار دهلیز چپ را افزایش می دهد و فشار دهلیز راست کاهش می یابد زیرا جریان خون بند ناف قطع می شود . و در نتیجه ی این اختلاف فشار سوراخ بیضی بسته می شود در روزهای اول زندگی بسته شدن سوراخ بیضی برگشت پذیر است به همین دلیل ممکن است درصورت بالا بودن مقاومت عروق ریوی رخ دهد ودر نتیجه موجب حملات سیانوز موقتی در نوزاد شود ، در زمانی که نوزاد گریه می کند یا متحمل فشار ی می شود مثلا هنگام دفع ،امکان شیفت خون کم اکسیژن از سمت راست قلب به سمت چپ از طریق مجرا هایی که هنوز به طور کامل بسته نشده اند وجود دارد ،این مسئله باعث بروز یک سیانوز گذرا میشود که مهم نیست . مجرای شریانی .۸ تا ۱۰ ساعت بعد از تولد بسته می شود بسته شدن آنتاتومیک آن چند ماه بعد رخ می دهد.به علت کندی جریان خون محیطی تاد ۲ ۳ ساعت اول بعد از تولد انتهای اندام واطراف لب می تواند مختصری سیانوز شود . اگر بیشتر از این زمان به طول بیانجامد پاتولوژیک است . تعداد ضربان قلب نو.زاد ۱۲۰ تا ۱۴۰ ضربه در دقیقه است که در زمان گریه به ۱۸۰ و در زمان خواب به ۱۰۰ ضربه در دقیقه می رسد.
 
تغییرات متابولیکی:
دستگاه گوارش برای جذب وهضم غذا توانایی کافی دارد اما به علت نقص در تولید آنزیم آمیلاز پلی ساکارید ها به خوبی جذب نمی شوند ، همچنین نقص در تولید آنزیم لیپاز مصرف چربی ها را محدود میکند . مخصوصا چربیهای اشباع شده مثل چربی شیر گاو را به درستی هضم نمینماید. کبد ناقص ترین عضو سیستم گوارشی بعد از تولد است. پروتئین های پلاسما به خوبی ساخته نمی شوند و فاکتور های انعقادی هم به میزان کافی وجود ندارد . وهمین امر استعداد نوزاد به خونریزی را افزایش می دهد. به همین دلیل آمپول ویتامین k بعد از تولد به نوزاد تزریق می گردد.میزان ذخیره گلیکوژن در موقع تولد کم است به همین دلیل مستعد هیپو گلیسمی است. که بایستی با شیر دادن مرتب به نوزاد از آن پیشگیری نمود. نوزاد دارای تعدادی غدد بزاقی می باشد اما اکثر آنها ترشحی ندارند . ظزفیت معده نوزاد محدود ودر حدود ۹۰ میلی لیتر است و به دلیل حرکات پریستالتیسم زمان تخلیه شیر سریع است و معمولا در حدود ۲/۵ ۳ساعت معده خالی می شود.تغییرات در وضع مدفوع نشان دهنه تغییر در وضعیت گوارش می باشد. مدفوع اولیه نوزاد موکونیم نام دارد و سیاه متمایل به سبز است که ترکیبی از پیگما نهای صفراوی . سلول های اپیتلیال ، اسیدهای چرب ،موکوس ، خون و مایع آمنیوتیک می باشد . به ازای هربار شیر خوردن یک بار دفع دارد. ۶بار دفع در روز طبیعی است
 
تغییرات آب و الکترولیت:
در هنگام تولد ۷۳ درصد وزن نوزاد را آب تشکیل می دهد . در دوران جنینی مایع خارج سلولی به مراتب بیشتر از مایع داخل سلولی است که بعد از تولد به زودی ایت نسبت تغییر می کند و حجم مایع داخل سلولی بیشتر می شود. میزان تبادلات ۷ برابر بزرگسالن است ومتابولیسم ۲برابر بالغین می باشد در نتیجه نوزاد دوبرابر بالغین در واحد وزن اسید تولید می کند و.همین عامل موجب بروز اسیدوز سریع در نوزاد می شود. به علاوه کلیه نیز به حد کافی رشد نکرده و نمی تواد تغلیظ ادرار را به حد کافی انجام دهد و این عوامل موجب مستعد شدن نوزاد به دهیدرا تاسیون و اسیدوز می شود..
 
خود ایمنی نوزاد:
تشکیل پادتن در بدن نوزادان تا سه ماهگی ممکن نیست به همین علت است که تا قبل از دو ماهگی تزریق واکسن برای نوزادان توصیه نمی شود به هر حال بدن نوزاد تا دوماهگی حاوی آنتی بلدی هایی است که از مادر گرفته است که بیشتر برضد بیماری های فلج اطفال، سرخک ،سیاه سرفه، دیفتری ، سرخجه،وکزاز است و کمی هم بر ضد آبله مرغان وتبخال ساده
 
تغییرات سیستم خونساز:
بستگی میزان خون منتقل شده از جفت دارد ، هرچه ارتباط جنین و جفت دیر تر قطع شود نوزاد خون بیشتری دریافت می کند ، حجم خون در نوزادان ترم به طور متوسط در حدود ۸۰ ۸۵ سی سی به ازاء هر کیلو گرم وزن می باشد بلا فاصله بعد از تولد حجم خون نوزاد ۳۰۰ سی سی است و اگر بند ناف دیر تر قطع شود ۱۰۰ سیسی به این مقدار اضافه می شود. در هر میلی لیتر مکعب ۶میلیون گلبول قرمز وجوددارد. و هماتوکریت ۵۲% است( هماتو کریت کمتر از ۴۰ غیر طبیعی است ونشان دهنده خونریزی داخلی یا همو لیز شدن گلبول های خونی و کاهش غیر طبیعی حجم خون است )، بعد از برقراری تبادل واقعی اکسیژن در ریه نوزاد نیاز به اریترو سیت ها کاهش می یابد و بالاخره دطول سه ماه به حد اقل خود می رسد ، هموگلوبین طبیعی ۲۰ ۱۵ گرم در دسی لیتر است.

تا سن ۶هفتگی به ۱۲ ۱۱ گرم در هر صد میلیلیتر خون می رسد .گلبول های سفید خون در بدو تولد زیاد بوده و تقریبا ۴۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰در هر میلی لیتر مکعب می باشد و بیشتر از نوع چند هسته ای هستند . سطح ویتامین Kبه دلیل استریل بودن روده وعدم وجود فلور آن پایین است به همین دلیل انعقاد خون نیز ضعیف است.
 
تغییرات سیستم اسکلتی ماهیچه ای:
در هنگام تولد سیستم استخوانی حاوی مقدار زیادی غضروف نسبت به استخوان است به همین دلیل استخوان ها بسیار نرم و قابل انعطاف می باشند،مفاصل حالت الاستیکی داشته واین مسئله به عبور نوزاد از کانل زایمان کمک می کند. استخوان های سر نسبتا نرم می باشند و به هم جوش نخورده اند . حرکات نوزاد غیر هماهنگ می باشد وکنترلی بر روی ماهیچه ها ندارد مثلا قادر به کنترل گردن و نگهداری سر نمی باشد
 
تغییرات سیستم عصبی:
وزن مغز نوزاد ۲۵درصد وزن مغز افراد بالغ است. سیستم عصبی به خوبی تکامل نیافته و اعصاب کاملا میلینه نشده اند.
 
مشخصات فیزیکی نوزاد:
پرستار باید با نشانه های طبیعی آشنا باشد تا قادر باشد نوزاد طبیعی از غیر طبیعی را تشخیص دهد.

ظاهر نوزاد:
یک نوزاد طبیعی فول ترم بلا فاصله بعد از تولد ۳/۵کیلو گرم وزن دارد تا روز سوم بعد از تولد ۱۰% از وزن نوزاد کم می شود وزن پسران اندکی بیش از وزن دختران است . نوزاد هنگامی که کاملا دراز کشیده است به طول ۴۸ ۵۰سانتیمتر است (از فرق سر تا پاشنه پا). محیط دور سر نوزاد ۳۳ ۳۵می باشد البته این اندازه بعد از تولد به علت پدیده مولدینگ و در هم فرو رفتن استخوان ها ی سر تاحدودی کاهش می یابد و در روزدوم تا سوم به حالت اولیه خود بر می گردد.اندازه سر نوزاد یک چهارم بدنش است . اندازه طبیعی دور سینه حدود ۳۰/۵ ۳۳سانتیمتر می باشد ( ۲ تا۳ سانتیمتر کوچکتر از سر است) اگر چنانچه خیلی کمتر از دور سینه باشد باید به میکرو سفالی مشکوک شد.و اگر بیش از ۴ سانتی متر از دور سینه بزر گتر بود باید به هیدرو سفالی مشکوک شد.

علایم حیاتی نوزاد:
میزان طبیعی در جه حرارت در نوزادان حدود ۳۶/۶ ۳۷/۵درجه سانتیگراد است و بستگی به فعالیت ،خواب ومحیط نوزاد دارد . درجه حرارت نوزاد باید از راه زیر بغل اندازه گیری شود.میزان تنفس نوزاد در حالت طبیعی ۳۰ تا ۶۰ تنفس در دقیقه است ضربان قلب ۱۲۰ تا ۱۴۰ ضربه در دقیقه می باشد.. میزان فشار خون سیستولیک ۷۰ میلیلیتر جیوه است که تا روز دهم به ۱۰۰ میلی لیتر جیوه می رسد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: