نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
نسبت به سالهای قبل، اهمیت «پسر دار شدن» کمتر شده و در کل، مردم از این دیدگاه سنتی دست برداشته‌اند:
نه، اینطور نیست
بله، این اتفاق افتاده
نظری ندارم؛ دیدن نتایج