نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
به نظر شما ماسک زدن کودکان در این روزها ضرورت دارد؟
نه خطری برای کودکان نیست
بله حتما کودکان هم باید ماسک بزنن