نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آموزش انصاف به کودکان
دهید که بتوانند اصول انصاف را تمرین کنند ...
این روش برای کودکان عالی است زیرا آنها می توانند... خود را ابراز کنند تصمیم بگیرند به توافق برسند دیدگاه... به این ترتیب مشارکت همکاری و رعایت نوبت را تمرین... انصاف &ndash گفتگو کنند می توانید در این جلسلت موضوعات...
کد: ۱۹۷۶۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


تعجب آور نیست که پژوهشگران دریافته اند کودکانی کمربند ایمنی...
تعجب آور نیست که پژوهشگران دریافته اند کودکانی کمربند ایمنی... اگر ما برای فرزندانمان سرمشق اخلاق باشیم آنها بهتر آن... شرح داده می شوند به عقیدۀ پژوهشگران در تقویت انصاف... بسیار مؤثر است خود سرمشق قوی خوش انصافی باشید کودک...
کد: ۱۷۷۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴