نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اثرات شیر دهی
در طی شیر دهی ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که... برخی از آنها قطع شیر دهی را ایجاب میکند و... برخی دیگر را در حین شیردهی میتوان برطرف کرد ...
اطمینان حاصل کرد که وضعیت شیر خوردن کودک درست است... سعی شود که شیر خوار مقدار کافی از نوک پستان... پستان قبل از شروع شیر دهی باعث برجسته شدن نوک... چند روزشیر را بدوشد و آنرا با فنجان یا قاشق...
کد: ۱۱۷۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


در طی شیر دهی ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که... برخی از آنها قطع شیر دهی را ایجاب میکند و... برخی دیگر را در حین شیردهی میتوان برطرف کرد ...
اطمینان حاصل کرد که وضعیت شیر خوردن کودک درست است... سعی شود که شیر خوار مقدار کافی از نوک پستان... پستان قبل از شروع شیر دهی باعث برجسته شدن نوک... چند روزشیر را بدوشد و آنرا با فنجان یا قاشق...
کد: ۱۱۷۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰